Inlägget gjort

6 tips til en vellykket Bokstavsfest!

Bokstavsfest

VI FEIRER MED BOKSTAVSFEST!

Har elevene dine jobbet seg gjennom hele alfabetet? Da er det tid for en skikkelig feiring med Bokstavsfest!

Jeg har samlet flere aktiviteter som jeg har brukt og gode tips jeg har tatt med meg fra andre 1.trinnslærere. Her er forslag til både aktiviteter som er enkle å gjennomføre og kjempemorsomme for elevene!

Med disse aktivitetene får du garantert en vellykket Bokstavsfest!

1. HEISE FLAGG

Mange skoler flagger denne dagen når barna kommer til skolen for å gi dem ekstra oppmerksomhet!

2. DIPLOM- OG MEDALJEUTDELING

Gjør stas på elevene ved at rektor kommer til klassen og deler ut diplomer og medaljer! Medaljemalene her kan enkelt lages ved å klippe dem ut og brettes over en tråd. Har dere mulighet er det ekstra fint å lime på forside og bakside på en ordentlig sjokolademedalje.

Last ned SVENSKE alfabetdiplomer og medaljer her!

Bokstavfest diplom og medalje

3. BOKSTAVKJEKS-BOOGLE

Kjøp inn et par esker med bokstavkjeks. Fordel like mange bokstavkjeks i pappkrus til hver av elevene. La elevene bruke sine bokstavkjeks til å forsøke å skrive så mange ord som mulig. Ordene de lager, skriver de opp i skriveboka si. Bokstavene kan brukes flere ganger, for å lage nye ord. Når aktiviteten er ferdig, er det lov til å spise sine egne bokstavkjeks!

Bokstavfest bokstavkjeks

4. BALLONGLEKEN

Pynt opp klasserommet litt ekstra denne dagen! Skriv bokstaver på ballonger og heng dem opp. Ballongleken er også kjempemorsom. Putt lapper med bokstaver inni ballongene før du blåser dem opp. På lappene skrives navnene i elevene i klassen, men bokstavene er plassert i tilfeldig rekkefølge slik at elevene selv må finne ut hvilket navn de har funnet. Elevene finner seg en ballong og må sprekke den uten å bruke hendene eller redskaper. Når den sprekker finner de lappen og setter i gang med å finne ut hvem sitt navn som står på lappen deres.

5. BOKSTAVJAKT

Jeg henger opp alle bokstavene i alfabetet ute, dersom det lar seg gjøre, for å få en aktivitet som gir rom for mer bevegelse. Om været er dårlig har jeg hengt dem opp i klasserommet og garderoben. Hver elev har et fargeleggingsark med alfabetets store og små bokstaver. Når de finner en bokstav som er hengt opp, skal de finne den tilsvarende på arket sitt og fargelegge den med samme farge som bokstaven er skrevet med på bokstavlappen. Når alle bokstavlappene er funnet og bokstavene er fargelagt på arket, så vil det vise frem et hemmelig bilde!

Last ned alt du trenger til Bokstavjakt på SVENSK her!

Bokstavsfest bokstavjakt

6. LAGE NAVNESKILT

Som en rolig aktivitet inne, lager og dekorerer vi flotte, store navneskilt. Dekorbokstavene klipper jeg fra hverandre i ruter på forhånd. Elevene får komme og plukke ut bokstavene til navnet sitt, før de selv klipper dem ut.

Jeg bruker store A2-kartongplakater i forskjellige farger, som jeg klipper i remser på ca. 15 cm høyde. Når elevene har klippet ut bokstavene sine, får de velge seg en fargeremse og lime på bokstavene sine. Deretter bruker de tusj til å fargelegge mønstrene i bokstavene og får pynte navneskiltet med klistremerker. Navneskiltene har vi hengt opp over plassene i gangen og det blir SÅ fint!

Last ned dekorbokstaver i den SVENSKE Bokstavfestpakka her!

Bokstavfest navneskilt

Ønsker dere masse lykke til med en vellykket og uforglemmelig Bokstavsfest-feiring!

 

Inlägget gjort

12 tips til bruk av ordkort i undervisningen

Ordkort har kanskje rykte på seg for å være en av de kjedeligste oppgavene å jobbe med og ofte forbundet med pugging. Men med god variasjon i aktiviteter kan ordkort være nøkkelen til å lære nytt vokabular på en rask og effektiv måte! Samtidig er ordkort en svært enkel ressurs som krever lite forarbeid for læreren. Det finnes uendelig mange måter vi kan bruke ordkort på, for å repetere ord og nytt vokabular, og her gir jeg deg forslag til 12 aktiviteter med ordkort som vil engasjere elevene dine!

Alt du trenger er 3 forskjellige typer ord- og bildekort i emnet dere jobber med. Trenger du ferdige ordkort finner du dem her, både på svenska og engelska!

SPILL

Spill “Alias”, 2-3 spillere

Bruk ordkort med ord og bilde på samme side. 

Kortene legges i en bunke midt på bordet, med bildesiden ned. Den som begynner trekker et kort og holder bildet skjult for motspillerne. Uten å si ordet, skal eleven forklare 3 ting om det som er avbildet på kortet. Den/de andre forsøker å gjette hva ordet er. Den som klarer å gjette riktig får kortet. Om ingen av spillerne klarer å gjette ordet på 3 forsøk hver, legges kortet underst i bunken. Ordet avsløres ikke. Vinneren er den med flest kort til slutt.

Spill “Memory”, 2-4 spillere

Bruk ordkort med bilde og ord på hvert sitt kort.

Alle ord- og bildekortene legges utover bordet med baksiden opp. Etter tur snur elevene to kort. Dersom de trekker et bilde og et ord som hører sammen regnes dette som et par og elevene får paret og kan forsøke enda en gang. Dersom de to kortene som trekkes ikke hører sammen, snus kortene igjen, og det er nestemann sin tur. Vinneren er den med flest par når alle kortene er tatt.

Spill “Ordleteren”, 2-3 spillere

Bruk ordkort med bilde på en side og ord på den andre siden. I tillegg trenger man remser med kun ordene.

Ordkortene legges med bildesidene opp på bordet, og ordremsene legges i en bunke med ordene vendt ned. Etter tur trekker elevene en ordremse og leser ordet høyt. Deretter må eleven velge hvilket bildekort som viser det riktige bildet til ordet h*n leste. Snu bildekortet og sjekk. Er det riktig så får eleven beholde ordremsen. Bildekortet legges ned på bordet igjen. Vinneren er den med flest ordremser når alle er tatt.

SKRIVING

“Ordbank”, individuelt

Bruk ordkort med bilde og ord på samme side.

Heng ordkortene opp på veggen, eller samle dem på en nøkkelring. Ordkortene fungerer som en ordbank for elevene når de skal skrive setninger eller tekster. Be elevene bruke hvert av ordene i en setning.

STAVING

“Individuell staveøvelse”.

Bruk ordkort med bilde foran og ord på baksiden.

Eleven har kortene foran seg i en bunke med bildesiden opp og en skrivebok eller noteringsark. Eleven ser på det første bildet og skriver ordet i boka si. Deretter snur h*n kortet og sjekker om det ble stavet rett. Dersom eleven stavet ordet riktig, tas kortet bort. Dersom ordet ble stavet feil, skrives ordet i boka med rett stavemåte og bildekortet legges nederst i bunken med bildekort igjen. Slik fortsetter eleven til h*n har stavet alle ordene riktig.

“Muntlig staveøvelse med partner”

Bruk ordkort med bilde foran og ord på baksiden.

Kortene deles mellom elevene og legges i en bunke foran dem med bildesiden opp. Den ene eleven tar opp et kort fra sin bunke og viser bildet til partneren sin. Partneren staver ordet muntlig mens eleven som holder kortet sjekker om det staves riktig, ved å se på ordet bak på ordkortet. Deretter bytter de. Når de har vært gjennom alle kortene, bytter de bunke, og starter på nytt.

“Stave-konkurranse”

Bruk små bildekort med blanke ordremser.

Laminer de små bildekortene, og like mange antall blanke ordremser. Del klassen inn i grupper på 3-4 elever. Alle gruppene får utdelt et sett av alle bildekortene, tilsvarende blanke ordremser og en whiteboard-tusj. Konkurransen går ut på å bli første gruppe til å ha skrevet alle ordene riktig.  Gruppa gir et signal når de er ferdige og lærer skal sjekke. Dersom de ikke har stavet ordene riktig må de forsøke på nytt.

SORTERING

“Match ord og bilde”

Bruk små bildekort med tilhørende ordremser.

Elevene kan jobbe individuelt eller i par/gruppe. Elevene leser ordene og setter dem sammen med riktig bilde.

“Kategorier”.

Bruk ordkort med bilde og ord på samme side.

Be elevene om å sortere etter kategorier. Eks. sommerklær og vinterklær, ting man finner i en stue og på et bad. osv.

QUIZ

“Fluesmekkeren”

Bruk ordkort med bilde og ord på samme side.

Kan brukes med gruppe på lærerstasjon. Legg bildekortene utover bordet og gi hver elev en fluesmekker. Gi dem spørsmål knyttet til bildene og forståelse av ordene. Eks. Finn den som jobber med dyr, finn drikken som er varm, osv. ettersom hvilket sett med ordkort dere bruker.

“Gåter”

Bruk ordkort med bilde og ord på samme side.

Skriv en setning til hvert bilde/ord på et A3 ark og klipp fra hverandre setningene. Eks. Noe vi har rundt halsen (skjerf). Gruppa skal lese setningene og plassere riktig bilde til hver setning.

BEVEGELSE

“Ordstafetten”

Bruk ordkort med bilde foran og ord på baksiden.

Del klassen i grupper på 5-6 elever. Du trenger enten like mange like sett av ordkortene som du har grupper. Lag en hinderløype som går fra den ene siden av gymsalen til den andre. Legg eller heng opp bildekortene på den andre siden av gymsalen fra dere elevene står. Elevene skal stille opp på rekker, der førstemann i hver rekke skal løpe gjennom hinderløypa og hente bildekortet som viser ordet læreren roper ut. Når de har funnet kortet løper de tilbake og gir kortet til læreren. Gruppa som er først tilbake med riktig ord får et poeng. Fortsett med et nytt ord når alle gruppene er klare.

DA ER DET BARE Å PLANLEGGE TEMA OG FINNE FREM ORDKORTENE, SÅ HAR DU 12 AKTIVITETER KLARE ALLEREDE!

Inlägget gjort

Workshopen du ikke bør gå glipp av! Vinn billetter til en uforglemmelig opplevelse

For et par uker siden reiste jeg spent over til Chicago for å delta på min første Get Your Teach On konferanse. Jeg bestemte meg allerede når første konferanse ble satt opp, at dette måtte jeg få med meg, koste hva det vil! I dag gir jeg deg et innblikk i denne fantastiske opplevelsen, og gir også deg mulighet til å få dra på workshop sommeren 2018!

Get Your Teach On er en workshop for lærere som underviser i 1.-5. klasse, men som helt klart kan brukes oppover i trinnene også. Hope King og Deanna Jump er to velkjente navn i det amerikanske lærermiljøet og sosiale medier. De utarbeider begge mye undervisningsmateriell og selger dette på nettsiden Teachers Pay Teachers. Sammen startet de Get Your Teach On, og har fått med seg flere kjente navn som; Wade King, Amy Lemons og Chris Pombonyo.

Gjennomgående for hele workshopen er engasjement! Undervisningen er ikke basert på lærerbøker, men på undervisningsmetoder og materiell som engasjerer elevene slik at de vil gå på skolen, ikke gå. Og engasjert skal jeg love deg at du blir, om du er liten eller stor. Disse foredragsholderne vet hva de snakker om og lever det ut av hele sitt hjerte!

Konferansen er delt i 3, der du selv velger hvilket trinn du ønsker å delta på; k&1, 2&3 eller 4&5. Jeg valgte 2&3 da dette passet min undervisning best. I etterkant ser jeg at jeg gjerne kunne deltatt på de to andre også.

I Chicago deltok det til sammen 900+ lærere og stemningen var rett og slett elektrisk! Fra man kommer om morgenen og treffer alle disse kjente ansiktene, LIVE sendinger og intervjuer som foregår, til de store konferanserommene med alt av dekorasjoner og oppsatte border med materiell. #denfølelesen

I kjent amerikansk stil, hadde alle fått utdelt mye materiell som skulle brukes og som vi kunne ta med hjem. Det vi gjerne kaller for “goodie-bags”, bare at dette var hakket større 🙂

Her er noe av det vi fikk med oss hjem:

 • stollomme
 • tellebrikker med plassverdi
 • terninger
 • highlighter-tusj
 • lesebriller
 • glow-stick briller
 • veske/handlenett
 • konferanse guide med utskrifter
 • penner
 • notatbok
 • drikkeflaske
 • GYTO kjeks

Og ikke minst så laget vi jo mye gøy! Jeg opplever ofte at kurs for lærere i Norge følger den gamle tradisjonelle lærerstilen, der foredragsholderen prater og deltagerne lytter og noterer. Akkurat slik vi ikke ønsker at undervisningen vår skal være! I utlandet kaller man det oftere Workshop, i stedet for kurs, fordi deltagerne er aktive selv. Jeg elsker å få dra på workshoper i utlandet, nettopp av den grunn!

Så dagene våre startet med at vi klippet og limte materiell som skulle brukes utover dagen.  Vi laget en hel masse av morsomme aktiviteter til lesing og matematikk. Materiellet som ble brukt, kom fra Hope King og Amy Lemons Write On og Magic of Math opplegg, som selges på TpT. Har du ikke sett på disse før, og trenger litt inspirasjon, så bør du ta en titt 🙂 Her ser du noe av det vi laget:

Innimellom workshopene ble det delt ut premier til vinnere av forskjellige konkurranser, Wade King hadde show med el-gitar, deltagere ble kledd ut osv. osv. Amerikansk show rett og slett – just the way I like it 😉

At jeg var den første deltageren de hadde hatt utenfor Amerika var stor stas….visstnok. Ingen av dem ante at de hadde flere følgere her i Norge og at de også var kjente navn i en del av lærermiljøet her. De var mildt sagt overrasket og “over the top” gira på dette 🙂 Men, de var virkelig like fantastiske i virkeligheten som de fremstår på sosiale medier, og snakket, delte og tok bilder i fleng. Så Hope King var ikke sen å be da jeg spurte om hun vil gjøre en LIVE-sending for meg, og hilse hjem til fans i Norge. Hun slo direkte til å ga bort billetter til deres nasjonale Get Your Teach On konferanse i San Diego.

Get your teach on Give-away?? Hvem vil på konferanse sommeren 2018??? Møt Hope og Wade King, Deanna Jump og Amy Lemons ?

Publisert av Teaching FUNtastic Tirsdag 10. oktober 2017

Dersom du har lyst til å delta på denne energi-boosten av en konferanse, og starte neste skoleår fullpakket med nye ideer til undervisningen, så kan du legge igjen en kommentar under video på Facebook-siden min, og du er med i trekningen.

Vinnerne blir trukket allerede mandag 30. oktober!

Trykk HER for å kommentere på videoen!

 

Inlägget gjort

5 grunner til å bruke mestringsmerker!

Mestringsmerker er en rask og effektiv måte for å belønne positiv adferd og gode valg, god arbeidsinnsats, og motivere til å utvikle sosiale og faglige ferdigheter. Mestringsmerker er min absolutte favorittmåte å belønne elevenes gode valg og arbeidsinnsats på! Jeg har brukt dem i 3 år, på hele barnetrinnet, men nå endelig kommet frem til både det mest praktiske formatet, oppbevaring og bruk. La oss bare si at sirkelformat ikke er i nærheten av det mest praktiske 😛

Om du er på leting etter en måte å motivere elevene på, til å utvikle sine sosiale ferdigheter og vise god oppførsel, samtidig som de har det morsomt, så er mestringsmerker akkurat det du trenger!

I dag gir jeg deg 5 gode grunner til hvorfor bruke mestringsmerker med dine elever!

1. Mestringsmerker krever lite arbeid

Når du først har printet og laminert merkene er du egentlig klar til å ta dem i bruk. Sett hele laminerte ark inn i merkepermen, eller spør gjerne et par foreldre om det er noen som kan hjelpe med litt klipping. For å hulle dem, liker jeg å bruke en en-hulls maskin. Da er det enkelt å og raskt å hulle riktig!

Elevene kan få samme merke flere ganger, og antagelig ingen vil få alle merkene. Jeg holder derfor ikke oversikt over hvem som har mottatt hvilke merker. For å få et lite overblikk innimellom, dersom jeg er usikker, så tar jeg rett og slett en rask kikk på merkesamlingene på sekkene deres. Det vil aldri være likt, og det er heller ikke meningen, men ingen skal være glemt og det er viktig at alle elevene føler seg sett og anerkjent ofte.

2. Systemet er enkelt å ta i bruk og opprettholde

Med mye som skjer i skolehverdagen, har jeg mer enn nok å tenke på til å ta i bruk et komplisert belønningssytem, som krever mye planlegging og oversikt. Mestringsmerkene oppbevares i en perm, og det er fort gjort å klippe ut de mestringsmerkene man måtte trenge. Jeg klargjør alltid en god del av de mest brukte, utifra hvilke ferdigheter jeg kommer til å ha mest fokus på først.

Allerede første skoledag introduserer jeg mestringsmerkene.  Vi snakker om hva mestringsmerker er og hvordan elevene kan gjøre seg fortjent til dem. Jeg viser frem noen av de forskjellige merkene og vi snakker litt om hvordan vi kommer til å bruke dem. Elevene kommer med eksempler på handlinger eller gode valg som får en elev til å fortjene et mestrinkgsmerke.

Deretter mottar alle hver sin nøkkelring til å ha på skolesekken sin, samt sine to første merker; “Endelig X. klasse” og “Første skoledag”. Da er vi i gang! Noen merker er fellesmerker slik som disse to. Det betyr at man ikke må gjøre seg fortjent til dem, men de er ment som en positiv oppmerksomhet til hele klassen. De er utrolig stolte over å komme hjem med 2 merker allerede første dag, og blir raskt hekta på å samle flere!

3. Umiddelbare tilbakemeldinger

Hver dag ser jeg etter elever som gjør en spesielt god innsats eller en ekstra god handling for andre. Da belønnes dette med et mestringsmerke, tilpasset den handlingen eleven utførte.  Det viktigste her er at de elevene som sliter mest med å ta gode valg i timene, er ofte de som trenger umiddelbare positive tilbakemeldinger. Mestringsmerker ordner dette lett som ingenting!

Dersom det er elever i klassen som trenger å bygges litt ekstra opp, eller jeg ønsker helt klassefokus på spesielle sosiale ferdigheter, fremhever jeg disse foran hele klassen umiddelbart. Enkelt og veldig effektivt for å gi rask tilbakemelding!

4. Mestringsmerker motiverer til positiv adferd og utvikler sosiale ferdigheter

Når de ser at en klassekamerat mottar mestringsmerke for å hjelpe en annen elev med å forstå en oppgave, eller hjelper å tørke opp melka som ble sølt på gulvet, er det mer sannsynlig at elevene vil huske dette, og tilby sin hjelp neste gang. Ved å raskt kunne gi elevene positive tilbakemeldinger på gode valg og handlinger, motiveres elevene til å gjøre de samme gode handlingene om og om igjen.

5. Mestringsmerker skaper stolte elever

Mestringsmerker er som små premier. De får elevene til å føle seg stolte over egne valg, oppførsel og fremgang. Jeg mestret noe i dag – og læreren så meg. De andre i klassen så meg.

Elevene har i oppgave å vise frem nye merker hjemme, og fortelle hvorfor de har fått dem. En gang i måneden får elevene ta nøkkelringen av sekken og vise dem frem til de andre i klassen. De kikker på hverandres, teller, sammenligner, og best av alt forteller hverandre om hvordan de klarte å få dem. Det er ikke sjeldent jeg hører en elev spørre en annen; “Wow, hvordan fikk du det merke?”. Og da er samtalen i gang og eleven vil, tro meg eller ei, gjøre en knall innsats den neste tiden for å fortjene samme merke!

Er du nå sikker på at dette blir midt i blinken for din klasse, så får du her en hel samling med 170 fargefulle og morsomme mestringsmerker, klare til bruk! Har du flere idéer til merker som ikke er i pakka, må du gjerne sende dem til meg så oppdaterer jeg pakka etterhvert!

Inlägget gjort

Å gjøre sitt beste – hva menes med det?

Jeg er sikker på du har hatt en liten “Marius” som er raskt ferdig med skriveoppgaven sin, og når historien er ferdigskrevet så er den F-E-R-D-I-G! Da har han ikke tenkt å spandere ett eneste minutt til på hverken den eller håndskriften.

Jeg er sikker på at du har hatt en liten “Lina” som jobber godt med rutineoppgaver og repetisjon, men så snart hun møter utfordringer som krever litt ekstra innsats og tålmodighet, så gir hun opp.

“Har du gjort ditt beste?” Jeg repeterte meg selv flere ganger hver time, og fikk sjeldent elevene til å reflektere rundt sitt eget arbeid. Hva som er “mitt beste” er veldig individuelt og det slo meg at barna ikke egentlig visste hva jeg mente med “mitt beste”. Mine forventninger som lærer må være soleklare for elevene, og elevene må få erfaring med å reflektere over innsats og egne valg. Når elevene hadde fått tid til å jobbe med dette over et par uker, så jeg en stor forandring i de valgene elevene tok hver dag og det arbeidet som ble levert.

“Marius” leste gjennom historien sin en ekstra gang, fikset litt på ord som var vanskelig å lese og kunne etterhvert ta imot konstruktive tilbakemeldinger og gjøre endringer for å forbedre historien sin.

“Lina” holdt ut litt lengre enn vanlig. Hun ga det et forsøk selv om det kjentes vanskelig ut. Hun lærte å ikke miste motet, og ha bedre tålmodighet både med seg selv og oppgavene. Hun mestret etterhvert oppgaver hun ikke hadde mestret før, og selvtilliten steg. Neste utfordring sto ikke foran henne som et uoverkommelig hinder lengre.

Opplegget i seg selv er veldig enkelt, det handler kun om å gjøre elevene bevisste på valgene de tar, ved å modellere, veilede og få erfaring med å reflektere over enkelte situasjoner fra skolehverdagen. Her kan du se nærmere på opplegget om Gode valg og gjøre sitt beste!

Elevene møter gutten Sam som stadig får beskjed på skolen om å gjøre sitt beste og ta gode valg. Han vil så gjerne bli flinkere, men er usikker på hvordan han skal få det til. Gjennom høytlesing av boka om Sam, får elevene mange muligheter til å reflektere over daglige situasjoner og gode valg. Sammen finner vi bedre løsninger og hjelper Sam med å endre sin hverdag til det bedre.

Elevene får videre møte flere barn som yter forskjellig innsats og tar mer eller mindre gode valg. Her får elevene mulighet til å vurdere barnas innsats og valg ved å gi dem antall stjerner, ut ifra plakaten med kriterier for å gjøre sitt beste. Samtidig får vi introdusert forventningene til elevenes egen innsats.

Vi jobber videre med ja og nei-valg som kan gi et godt utgangspunkt for både klasseregler og de daglige rutinene i klassen. Igjen møter elevene flere barn i forskjellige situasjoner, og må vurdere hvorvidt barna tar ja eller nei-valg. Elevene får mulighet til selv å finne situasjoner der andre tar gode og dårlige valg, og skrive/tegne rundt dette.

Men så er det jo også slik at alle situasjoner ikke er helt sort/hvitt, og vi kan ha forskjellige meninger om et valg er riktig eller ikke. TENK!-kortene er et godt utgangspunkt for å diskutere vanskelige valg, og gir mye rom for refleksjon hos elevene.

I denne prosessen introduserer vi også egenvurderingsplakatene våre. Ved hjelp av tre enkle pilsymboler kan elevene gi tilbakemelding på om de ønsker å gå opp eller ned et nivå i vanskegrad, eller fortsette på det nivået de er på. Dette kan brukes både på lesebøker, lekser, matteoppgaver, temaarbeid osv. Plakatene kan lastes ned gratis her; Egenvurdering Nivå

Å gjøre sitt beste, betyr også å strekke seg mot et nivå som gir litt utfordringer, der vi må gjøre en innsats for å mestre og lære mer. Samtidig skal man ikke strekke seg så langt at man ikke mestrer noe, og lekser og oppgaver føles håpløse. Elevene trenger trening i å finne sitt nivå, og her trengs god veiledning og elevsamtaler med lærer. Hjelp alle dine elever med å ta bedre valg – start her!

Se nærmere på “Å ta gode valg og gjør sitt beste!”

Every accomplishment starts with the decision to try!

Inlägget gjort

10 ting du trenger å klargjøre før skolestart!

Skolestart er en hektisk tid med mange ting som skal ordnes og klargjøres. For mange lærere er august og de første skoleukene den tiden da de lever i sin egen lille lærerboble og gjør lite annet enn å forberede klasserom, materiell og ressurser. Heldigvis er det mange ting som kan klargjøres i god tid før skolestart!

I flere år har jeg brukt samme liste over ting jeg forbereder i god tid før august. Realiteten er at første skoledag kommer før man vet ordet av det, og når den kommer, gjelder det å være best mulig forberedt!

Her deler jeg mine tips med deg slik at også du kan nyte sommeren litt lengre 🙂

1. Skriv to-do lister. Planlegging er det viktigste man kan gjøre for å få oversikt og utnytte tiden best mulig. Jo mer man kan forberede tidlig jo bedre. Gjørelister er det perfekte hjelpemiddel! Man får ting gjort, ting blir ikke glemt og man føler seg så utrolig bra når man etterhvert som man krysser av mer og mer på lista. Her kan du lese et tidligere innlegg jeg har skrevet om hvordan jeg bruker gjørelister til å lage systemer og holde oversikt. Du kan også laste ned flere gratis gjørelister for skolestart og ellers til bruk i skoleåret 🙂

2. Rydd opp og organiser materiell og ressurser – å ha orden og system på ressurser og materiell kan være en utfordring. Å finne gode løsninger som fungerer i hverdagen er helt avgjørende for å klare å holde det gjennom et helt skoleår. Jeg har funnet den perfekte løsningen som fungerer både for meg og elevene. Skobokser fra Europris er akkurat passe størrelse til elevbøker og annet materiell. Jeg har også en egen vikarboks der jeg legger alt en vikar måtte ha bruk for. Boksene merker jeg godt med tema, klasse eller fag og fester med kontaktpapir. Når alt er organisert i bokser, ser alt mye ryddigere ut enn hvis man har bøker liggende rundt omkring i bunker. Jeg lager meg også permer med kopieringsark og oppgaver til hvert tema som gjør det enkelt å ta frem år etter år! Her kan du laste ned redigerbare merkelapper og redigerbare permforsider slik at du kan sette i gang og lage ditt eget system!

3. Bestille og hamstre inn utstyr. Når jeg sier hamstre så mener jeg faktisk hamstre! Hvor ofte har du ikke opplevd at alle er på jakt etter lim, sakser eller fargeblyanter når skolen starter? Jeg bruker alltid en dag før skoleslutt til å finne og fylle på utstyr jeg vet jeg trenger neste skoleår; sakser, lim, farger, tusj, blyanter, spissere, viskelær, fargeark og skrivebøker. Det som mangler går rett på bestillingsliste! De samme boksene som jeg bruker til materiell bruker jeg til dette.

4. Klargjør skrivebøker og leksebøker. Jeg forbereder alltid skrivebøker og leksebøker med egne forsider. Dette gjør det enklere både for meg og elevene. Underviser du flere klasser i samme fag, slik som meg, får hver klasse har sin egen farge, eller dersom du har kun en klasse, så får hvert fag sin egen farge. Da er det lett å finne frem riktig bok, og bøkene oppbevares i bokser som er merket med klasse eller fag! Husk å lage et par ekstra til nye elever som kan starte senere i skoleåret. Her kan du laste ned gratis forsider til elevbøker i flere farger.

5. Navnelapper og klasselister. De yngste elevene bør så klart komme til ferdigmerket plass i gangen og på pulten sin. Noen liker også å merke plasser i lyttekrok og hyller. Ferdige klasselister er også alltid på plass hos meg slik at jeg har god oversikt over klassen min ved skolestart. Her kan du laste ned redigerbare navnelapper i 3 forskjellige størrelser og fasonger. De er også fine å bruke som bokmerker. Redigerbare klasselister deler jeg også gjerne med deg 🙂

6. Klargjør aktiviteter for første skoledag. Aktivitetene til første skoledag må være klare, og helst planen for første uka. Da har du tid til å ordne andre ting som plutselig dukker opp, for de kommer det alltids noen av! Flippboka om Første dag på skolen er perfekt dersom du starter med førsteklasse. Har du ny klasse i år kan det lille Alt om meg heftet være akkurat det du trenger for å bli bedre kjent med de nye elevene dine. Det følger også med et hefte om læreren som kan sendes hjem for at foreldre og elever skal bli bedre kjent med deg!

7. Planlegg gode rutiner. Om du har en ny klasse eller følger klassen din videre så er det alfa omega å ha gode rutiner på plass. God klasseledelsekrever at man har tenkt godt gjennom hvilke rutiner man ønsker å innføre og hvordan man skal håndheve klassereglene. Feiler man i å planlegge dette, så planlegger man å feile. Hvilken rutine ønsker du å ha på starten av dagen? Hva gjør elevene når de trenger hjelp? Hvordan ønsker du at de skal arbeide? Hvordan fordeles klasseromsjobbene? Hva forventes av elevene sosialt? Hvordan avsluttes dagen? De fleste elever trives med faste og gode rutiner, og det er mindre rom for at noen “skeier ut”. Jeg har tidligere skrevet om hvorfor jeg har droppet klasseregler og heller satset på “Jeg kan!” fokusområder som legger vekt på de ferdighetene jeg ønsker at elevene skal mestre. Dette gir godt rom for differensiering og styrker klassens sosiale samspill.

8. Klargjør klasserommet. Noen liker å starte året med så og si blanke vegger og henge opp ting etterhvert. Jeg er stikk motsatt og trenger å ha det viktigste på plass før jeg går i ferie. Veggtavlene gjøres klare med nytt papir og border, samt tittler for innhold. Ny klasseromsdekor lamineres og klippes slik at det ligger klart til bruk første skoledag. Har du mye som kan lamineres og klippes, lønner det seg å spørre om noen frivillige foreldre kan tenke seg å ta noe med hjem over sommeren. Det trenger ikke være så mye, men alt hjelper! Alfabet– og tallplakater, ordvegg, dagsplankort, navnelapper og pultplater er et minimum for meg å ha klart. Har du ikke mye av dette fra før, kan en av pakkene med klasseromsdekor være noe for deg! Der får du det meste du måtte trenge, og en gjennomført fargestil i klasserommet gjør at det ser både mer innbydende og organisert ut.

9. Lærerplanleggeren – den morsomste jobben av alle! Hva er vel bedre enn å sitte med den helt nye planleggeren i fanget – blanke ark og en helt ny start? Det er nesten så man lurer på om man tørr å skrive noe i den. Finn frem dine beste penner og favorittfarger og kos deg med å føre inn timeplaner, klasselister, kontakter m.m. Jeg kan anbefale digital læreplanlegger som printes selv og settes i perm. Da har man uendelige muligheter til å sette den sammen helt etter eget ønske! I år har jeg også fått trykket opp og innbundet min egen lærerplanlegger i A3 format som er utrolig hendig å ha med seg i veska på grunn av det lille formatet <3

10. Kjøp en god fagbok som gir deg inspirasjon til å prøve noe nytt! Skoleåret er ofte så hektisk at det blir liten tid til å lese. Sommeren er en perfekt tid til å samle både nye krefter og ny inspirasjon. I år skal jeg lese boken Whole Brain Teaching som handler om hvordan få alle elevene engasjert ved å bruke hele kroppen i undervisningen. Flere av lærerne på skolen vår bruker teknikkene fra Whole Brain Teaching og det virker, selv på elever som byr på litt mer utfordringer 🙂

 

Vil du lære mer om Whole Brain Teaching så ligger det massevis at materiell og videoer ute på nett.

Da er det bare å puste ut og ta en velfortjent ferie. Du er nå så klar du kan få blitt!

 

Inlägget gjort

Bokstavinnlæring på 1-2-3 med iMal (Gjesteinnlegg)

For 2 år siden kom jeg i kontakt med ei skikkelig engasjerende og dyktig dame, som viste meg en ny måte å tenke lese- og skriveopplæring på; Integrert, Multisensorisk, Assosiasjonsbasert Læring (iMal). Jeg var straks hektet på å lære mer og så at dette var noe som virkelig trengtes i den norske skolen. Metoden vektla å ha en god balanse mellom frilek og korte, intensive arbeidsøkter, og at ALLE barn skulle henge med!

2 år etter lanseringen bruker over 350 skoler iMal og det er tydelig at dette er en metode for fremtiden som bare vil bli mer og mer utbredt. Er din skole med?

iMAL – Bokstavinnlæring på hjernes premisser

Innlegget er skrevet av Regine Nagelhus, grunnlegger av lese- og skrivemetoden iMal.

«Når et barn ikke mestrer en ferdighet er det ofte fordi barnet mangler mer trening på den ferdigheten som skal bedres. Noen barn har rett og slett ikke fått tilstrekkelig med stimuli og øvelse for å mestre ulike ferdigheter. Det finnes ingen snarvei til læring!» (Sigmundsson og Haga – Ferdighetsutvikling).

La det med en gang være sagt; iMAL handler ikke om sirlig penskrift for hånd. Håndskriftens funksjon er å etterlate et motorisk minnespor i hjernen. Når bokstaven kodes inn i elevens hukommelse gjennom håndbevegelse samtidig med at eleven sier bokstavlyden og ser bokstavtegnet, dannes det flere minnespor om bokstaven i elevens hukommelse. Samtidigheten i innkodingen fører til at det dannes forbindelser mellom minnesporene, og disse forbindelsene øker effekten av bokstavinnlæringen.

Her er et filmklipp som viser hvordan det motoriske sporet støtter en elev som har vansker med å skille b, d og p. Det er viktig å merke seg at denne effekten får man kun om bokstavene er koden inn med iMAL-prinsippene.

Det som trenes, utvikles!

Målet med å lære bokstavene er at de skal bli en automatisert ferdighet. Når eleven kan huske bokstaven til både lesing og skriving, uten å tenke seg om, blir lesing nøkkelen til at tekster byr på kunnskap, informasjon eller opplevelse.

iMAL er en lesemetode som tar i bruk prinsipper for bokstavinnlæring på hjernens premisser.

I dette blogginnlegget ønsker vi å beskrive tre sentrale kriterier som iMAL legger vekt på i bokstavinnlæringen; inkrementell, systematisk og intensiv.

 • Inkrementell forankring:

Inkrementell betyr trinnvis eller en liten ting om gangen. Det medfører at bokstavene læres inn, en for en. Elevene eksponeres ikke for bokstaver de ikke har lært gjennom iMAL, hverken til lesing eller skriving. Det inkrementelle perspektivet handler om å ikke overbelaste elevens minnefunksjoner, og dermed styre oppmerksomheten fullt og helt mot den nye bokstaven som skal kodes inn. iMALs læremidler sørger for at elevene bare møter lese- og skriveoppgaver med bokstaver de mestrer. Nye bokstaver som blir lært inn blir kombinert med allerede innlærte bokstaver.

Læremidlene finner du på vår hjemmeside: www.imal.no

 • Systematisk forankring:

Det systematiske perspektivet handler om å vedlikeholde alle bokstavene som er innlært etter iMAL-prinsippene. Det betyr at når en bokstav er introdusert skal den hentes frem fra hukommelsen daglig, til både lesing og skriving. Dermed reduseres muligheten for at eleven glemmer bokstavene som er gjennomgått.

 • Intensiv forankring

Et sentralt suksess-kriterium i iMAL er at flere sanser stimuleres samtidig når en bokstav skal lagres i hukommelsen. I tillegg bør en rekke arbeidsmåter etterfølge hverandre i rask rekkefølge. Det medfører at iMAL-oppgavene krever full konsentrasjon. På grunn av intensiviteten i læringsøktene bør de være forholdsvis korte. For elever som strever med oppmerksomhet og utholdenhet gir det økt motivasjon om iMAL-øktene avløses med gode økter med fri-lek.

Med iMAL har vi noe veldig viktig å si til ALLE som jobber med barn som er disponert for å utvikle lese- og skrivevansker:

 1. Vær 100 % sikker på at elever som strever med den første lese- og skriveopplæringen husker alle bokstavene til både lesing og skriving. KARTLEGG om eleven husker bokstavene til BÅDE lesing OG skriving. (Urovekkende mange elever får for vanskelige lesetekster og skriveoppgaver når de strever med å huske bokstavene).
 2. Ta i bruk iMAL-teknikkene som koder den viktige bokstav-kunnskapen inn i hukommelsen, slik at bokstavene fester seg.

iMal på nettbrett!

En stor oppgradering av iMal kom i år da det ble åpnet for bruk av iMal på nettbrett. Allerede har over 100 kommuner åpnet for bruk av iMal på nettbrett ved sine skoler. Et fantastisk verktøy for både elever og lærere!

Bokstavinnlæring med iMal-metoden på nettbrett

Leseopplæring med iMal-metoden på nettbrett

www.imallesing.no ligger ute for gratis tilgang frem til 1. desember 2017.

iMAL holder jevnlige kurs, både gratis webinarer og stedlige kurs. Oversikt over webinarer og kurs finner du her: https://imal.no/kurswebinar/

Regine blir også å finne på Østlandsk Lærerstevne, 3.-4. november 2017, der hun vil holde kurs om iMal!

Gå sammen med kollegaene dine i dag, meld dere på webinar og skaff dere tilgang til iMal lesing, så er dere godt rustet for neste skoleår med en metode som virker for alle!

Follow my blog with Bloglovin
Inlägget gjort

# Lærertreff 2016 – årets happening!

Jepp, dette ble årets happening for min del! 3 dager fri fra alt familieansvar, og bare storkose seg med spennende kurs på Østlandsk lærerstevne og på toppen av det hele; Lærertreff med fantastiske kollegaer. Nå hadde jeg bare møtt 3 av dem personlig før, men så mye som vi samarbeider og deler på nett, så velger jeg å kalle dem mine kollegaer likevel 😀 18 stykk, dessverre noen forfall helt på tampen, men likevel en knallgjeng!!

Jeg og Frk Linn har lenge drømt om å stelle i stand et skikkelig lærertreff av den litt mer amerikanske sorten, og når så mange allerede var samlet i Oslo for helgen så var det bare å slå til! Innen en liten uke fikk vi samlet en masse gode sponsorer og flotte premier.

Vi møttes på Jacob Aall på Aker Brygge og det var utrolig morsomt å få treffe disse menneskene som man stort sett bare kjenner ved et enkelt profilbilde, men likevel prater så tett med. “Det er meg med hunden!” Stemmer, da har jeg plassert deg 😉 Thihi… 🙂 Ble en del morsomme forklaringer!

Vi var lærere samlet fra 20 skoler, alt i fra 1. trinnslærere og opp til og med vgs. Fådelte skoler med rundt 50 elever til storskoler med 800 elever. Nyutdannede lærere til lærere med 25+ års erfaring. En god spredning med andre ord, og dermed MYE å lære hverandre!! Så mange flotte og engasjerte lærere fortjener selvsagt bare det beste, og det var klart at vi måtte diske opp med en liten “goodie-bag” 🙂

Her var det masse godsaker for en hver smak;
* klistremerker fra Nille
* timeglass fra Klasseromsspesialisten
* post-its fra Klasseromsspesialisten
* mattearmbånd fra Forskerfabrikken
* magasin fra Nysgjerrigper
* årshjul-plakat fra Spireserien
* Donaldhefte fra Donald i skolen
* Lys og lukt pakke fra Dysleksi Norge

I tillegg fikk hver deltaker et eget kuponghefte med flere gratis produkter og gode tilbud 🙂

* gratis produkter fra Begynneropplæring med Runar
* valgfritt produkt fra Malimo Mode
* gratis oppdragskort fra Frk Linn
* valgfritt produkt + VIP-medlemskap fra Teaching FUNtastic
* tilbudskoder på Pocket Chart og Bingo Dabber tusj fra Klasseromsspesialisten
* tilbudskode på kurs og nettbutikk fra Matematikkbølgen (matematikkbutikken.no)

Utover kvelden ble det deilig mat og drikke, og mye god idéutveksling. Lærere er jo ikke akkurat kjent for å snakke lite, så her gikk praten i ett! I tillegg hadde vi vært så heldige å få flere flotte sponsorer med som ønsket å sette litt ekstra pris på lærerne denne kvelden!

Det var mange fornøyde lærere som gikk hjem med blant annet disse premiene i veska;

“Lille Lykke skriver” er en bok om barneskrift skrevet av spesialpedagog Heidi Osa Syvertsen. Jeg har tidligere skrevet et innlegg her om hvordan boka forandret hvordan jeg jobbet med skriveutvikling fra første skoledag! Lesesenteret har også skrevet om hvordan boken kan brukes 🙂 Boka kan kjøpes i bokhandel eller ved å bestille direkte fra Osa Publish. Vi vet at en oppfølger straks er på vei, så følg gjerne Lille Lykke på Facebook for å få deg lanseringen 🙂

Pocket Chart er fast inventar i de aller fleste amerikanske klasserom, men har ennå ikke funnet veien til det norske klasserommet – utrolig nok! Klasseromsspesialisten.no er de eneste som selger disse i Norge i dag. På vår skole brukes den fast i stasjonsundervisningen og er en utmerket aktivitet som kan tilpasses alle fag og trinn. Her kan elevene øve på lesing, sorteringsoppgaver, ordforråd, matematikk m.m., på en enkel, aktiv og plassbesparrende måte. De er også fantastiske å bruke til å organisere og rotere klasseromsjobber eller arbeidsplaner. Jeg kommer til å legge ut en video av noen av våre aktiviteter og også publisere flere ferdige opplegg til Pocket Charts, om ikke så lenge. Følg med på Facebook-siden min, så får du det med deg 😉

iMAL er et helt nytt læreverktøy i skolen som har spredt seg over store deler av landet. Det er en metode for å etablere grunnleggende ferdigheter i norsk, matematikk og engelsk, og står for Integrert, Multisensorisk Assosiasjonsbasert Læring. iMal er utviklet av spesialpedagog Regine Nagelhus, som var så raus at hun ønsket å gi en av deltakernes skoler gratis digital tilgang på den nye nettbrett og touch-skjerm ressursen, ut skoleåret! iMAL kjører også jevnlige webinarer der du og teamet ditt kan delta og lære mer om hvordan iMAL kan brukes i undervisningen for å sikre at langt flere elever enn i dag får en god start med lesing og skriving!

Aftenposten junior er nok mange skoler kjent med allerede, spesielt gjennom arbeid med Avis i Skolen. Aftenposten sponset en heldig lærer med et årsabonnement som klasse helt sikkert vil få stor glede og nytte av det neste året 🙂

Jeg ønsket selv å gi bort et helt spesielt medlemskap, der en lærer fikk full tilgang til alle mine opplegg fra Teaching FUNtastic, både tidligere og fremtidige. Det var en ekstra morsomt å gi bort, og håper at jeg skal få gitt bort et par til av dem ved senere anledninger 🙂

Avseth.no har gjort seg godt kjent på lærergruppene på Facebook den siste tiden, med sine store gradskiver til gulv/skoledør. Gradskivene er et fantastisk verktøy for å enkelt konkretisere vinkler ved hjelp av klasseromsdøren! Avseth har også blant annet gangetabell til trapp, og mye annet flott av trykksaker.

Klasseromseksperten.no ønsket å gi bort et sett med våre populære timeglass som måler forskjellig tid; 30 sek, 1 min, 2 min, 3 min, 5 min og 10 min. De er geniale å bruke blant annet til opplegget mitt med høyfrekvente ord (“Slå klokka – tyggisord”), der elevene har forskjellig tidsmål å jobbe etter. Klasseromsspesialisten har og fått inn 7 pk med 1 minuttsglass med farget sand, tilhørende de 7 første nivåene. På de tre siste brukes timeglass med sort sand, da de da regner som å ha “svart belte” i lesing av høyfrekvente ord – stor stas for elevene 😉

Turid Noddeland Nygård som har drevet Leselabben på Nesheim Skole i flere år, og nå er tungt involvert i Dysleksi Norge og Dysleksi Aust-Agder, hadde ordnet hele 4 flotte og helt nye engelskhefter til oss! De ble veldig godt tatt imot og vi håper og tror at de skal komme mange elever og lærere til nytte.

Så hvor går veien videre nå? Jo, neste treff er allerede i tankene og har surret der en god stund, så når vi bare kommer oss over vinteren så skal dere nok få både sted og dato. Dette vil først og fremst bli publisert på Facebook-siden min Teaching FUNtastic, så følg med der :)!

Da er det bare å sende ut en STOR TAKK til de engasjerte lærerne som stilte opp og ikke minst alle de flotte sponsorene som bidro! Håper at alle fikk med seg noen gode tips og nye bekjentskap! 🙂

Vi sees snart igjen 🙂

Inlägget gjort

Ny klasseromsdekor – Sea Breeze

Ja, jeg vet! Det er midt i lærernes ferie, og det siste man skal tenke på nå er jobb. Men jeg kan ikke la være! Jeg er en av dem som er lærer på heltid 24/7, og elsker ferien, der jeg får ro og tid til å pusle med neste års opplegg og klargjøring av klasserommet.

De siste ukene har jeg satt sammen et helt nytt dekorsett til klasserommet, som inneholder det aller meste man måtte trenge. Det beste med denne dekorpakken er at du kan velge mellom 4 skrifttyper; store bokstaver, stavskrift, sammenhengende skrift eller den nye dysleksivennlige fonten, Dyslexia! Alfabetplakatene har også en femte fonttype med hjelpelinjer. 
Denne første dekorpakken er laget ut i fra inspirasjon fra sommeren, sjøen og de herlige blå og grønntonene vi nå finner ute. Navy blå, turkis og lime er friske farger som kombineres godt i hvilket som helst klasserom! 
I dekorpakke #1 finner du:
+ alafabetplakater (A-Å)
+ tallplakater (1-20, og 10-100)
+ små tallkort
+ kalender (ukedager, måneder, datokort, årstall)
+ dagsplankort / fagkort
+ klokkekort (digital og analog)
+ redigerbare navneskilt
+ redigerbare permforsider/forsider til elevbøker
+ mal til overskrifter (fels. ukas bokstav, ukas tall, ukas mål…)
+ mal til feks ukas ord kort
+ runde bokstavskilt/tekstskilt
+ skriveark uten linjer
+ dekorpapir
+ vimpel med mønster
+ vimpel med bokstaver (velkommen til 1.-10. klasse)
Dekorpakken inneholder alt du trenger for et flott og fargerikt klassrom. I tillegg til alt som er laget klart for deg, får du også med redigerbare filer, slik at du selv kan lage det du måtte trenge. Det medfølger instruksjon og linker til hvordan du enkelt kan laste ned fontene som er brukt i pakken.


Del gjerne noen bilder fra klasserommet ditt og dekorpakken på Facebooksiden til Teaching FUNtastic. Skulle du ha andre fargeønsker, er det flere dekorpakker i plannleggingen etterhvert!

Ha det moro, vær kreativ og bruk fantasien!

Inlägget gjort

Get organized! med to do lister og permsystem

Kanskje er du som meg, som elsker å lage systemer, organisere alt rundt deg og skrive lister over hvilke lister man skal skrive…ja, jeg gjør faktisk det!.. Men midt i et hektisk skoleår er det vanskelig å få tid til alt og derfor sklir det ofte litt ut gjennom året. En av mine store gleder ved sommerferien er at jeg får tid til å ta tak i alt sammen igjen og kan kose meg med å nok en gang omorganisere og lage nye systemer. Og da trenger man to-do lister! 🙂

Jeg har lister for det aller meste som trengs å gjøres, og nå har jeg satt sammen en liten to-do liste pakke til dere andre som er like glad i å ha oversikt som meg :p
Her har du det meste som trengs; gjøreliste for dagen og uken, 8 forskjellige for skolestart og 8 for resten av året! Du får listene i farger og i sort/hvitt. Noen av listene laminerer jeg og henger opp, og da bruker jeg listene i sort/hvitt og kopierer dem på fargepapir. Ganske dekorative synes dere ikke?

 

Listene i farger har jeg både i perm og limer inn i planleggeren min. Listene er med på å gjøre min hektiske hverdag så mye enklere, og jeg får gjort flere ting enn når jeg ikke bruker dem – et must for min del! Listene ligger til salgs på TpT her!

 

Og så…. over til min enda større mani; organisere alt jeg eier og har av materiell og ressurser! Vel, det er noe som bare MÅ gjøres i ferien. Nå som vi har så mange flotte delingsgrupper for lærere på Facebook, for ikke å glemme alle ideene som finnes på Instagram og Pinterest, så bygger det seg jo opp en hel del gjennom året. Da er det gull å få satt dette i system, og ha alt klart til skolestart – sparer meg for mye tid ellers i året!

Jeg har mange som har spurt om hvordan jeg organiserer alt, og her skal jeg vise deg litt av mitt system. For det første så kan jeg ikke klare disse vanlige, kjedelige skolepermene! Jeg MÅ ha hvite permer med plastlomme foran slik at jeg kan lage mine egne forsider. Disse permene kjøper jeg i butikker som selger kontormateriell og de er litt dyrere enn de andre vanlige, men holder seg veldig godt over tid! Jeg velger alltid 4 ringer i stedet for 2, fordi jeg bruker å sette inn mange plastlommer med materiell og da sitter de ikke ordentlig på plass om man bare har 2 ringer.
Jeg har laget med permer for spesielle anledninger/feiringer, som haloween, jul, påske og 17.mai. Der samler jeg oppleggene mine, ressurser og gode ideer til neste skoleår. Jeg printer alle opplegg, slik at jeg enkelt kan ta det frem og lage kopier, evt om jeg skulle ha vikar, så er man ikke avhengig av digitale filer.
Selvom det er fantastisk at vi kan ha alt digitalt og lett tilgjengelig i dag, så er det fremdeles ting jeg liker best i papirformat. Hver sommer printer jeg de gode idéene jeg har samlet på Pinterest det siste året og setter dem inn i en egen idéperm! Der skriver jeg litt om hva jeg tenker at jeg kan bruke idéene til, og sorterer etter fag og tema. Den er så god å ha når man trenger litt ekstra inspirasjon 🙂

 

Ellers har jeg laget meg permer for de forskjellige målene jeg jobber med i norsk, som leseopplæring, rettskriving, høyfrekvente ord, større prosjekter (uniter) osv. Her samler jeg igjen alle opplegg, ressurser og materiell. Pynt/dekorasjon, ferdige maler og eksempler på elevarbeid settes også inn.

Jeg bruker vanlige plastlommer til ark, huller og setter inn laminerte ark/spill o.l., og putter annet materiell, som de høyfrekvente ordkortene, i plastlommer med zip-lås. Disse zip-lommene er så utrolig praktiske – kan ikke klare meg uten!

 

Ønsker du å lage deg et helhetlig system, enten innenfor fag, trinn eller annet, anbefaler jeg deg disse permforsidene, og sette i gang! De er redigerbare slik at de også kan brukes som forsider til elevbøker eller annet du måtte ønske!

 

***Begge oppleggene; gjørelister og redigerbare forsider til permer er VIP-freebier, og kan lastes ned gratis dersom du er VIP-medlem! Er du ikke medlem, kan du bli det her -> BLI VIP-MEDLEM***

Ønsker dere alle en riktig god og organisert skolestart 🙂

Inlägget gjort

En takk til barnehagelærerne!

I går var vi på avslutning i barnehagen med eldstemann, som skal begynne på storbarnsavdelingen til høsten. Jeg husker godt avslutningen i fjor, da alle de “store” barna på småbarnsavdelingen fikk komme opp en og en og motta mappa med sine arbeider og bilder. Stor stas, men fryktelig skuffende for Matteo da han forsto at han måtte vente et helt år til. Så vi gledet oss veldig til denne dagen, og det var en spent liten gutt som satt på mammas fang og ventet på at hans navn skulle bli ropt opp 🙂

Alle barna hadde bakt sin egen eplekake, i ekte Bakemester Harepus stil, flott pakket inn i cellofan, som de fikk ta med hjem etter avslutningen. Hvert barn fikk sin egen CD med bilder fra alle årene på avdelingen, som vi allerede har kost oss med og mimret tilbake til den tiden han startet. Alt det morsomme og kreative de har fått være med på disse årene, nye vennskap, små og store utfordringer, uendelig mye glede..

Foto: Natvigheia Barnehage

Avslutningsgaven som barna fikk fra avdelingen i år, varmet både små og store hjerter! I år var det ikke en mappe, men vi fikk en fantastisk flott og stor bilderamme med bilder av Matteo. Jeg ble imponert over hvordan de hadde klart å sette sammen bilder, som virkelig viste hvem han “er”. Midt i rammen var dette nydelige diktet skrevet;

Du har noe ingen andre har,
ingen er som deg.
Du kan så uendelig mye,
har litt av hvert å lære meg,
så glad for at jeg møtte deg!

Som i de fleste småbarnsfamilier så går dagene fort, og tiden flyr altfor raskt. Jeg skulle så gjerne ha hatt mer tid til å printe og henge opp bilder av barna, så det at vi nå fikk en herlig, ferdig bilderamme som kunne henges på veggen med en gang vi kom hjem, var gull!

Matteo pleier også å gi de andre barna en liten sommergave, og i år ble det såpebobler:) Et morsomt kort fra Malimo Mode, som vi laminerte og teipet såpeboblene på bak. Kan tro han var stolt når han skulle dele dem ut 🙂

De ansatte i barnehagen fikk i år hver sin frysebag med diverse sommergaver oppi. En gave som var både enkel å sette sammen og hyggelig å gi bort 🙂 På hver gave hang vi på et dikt fra barna;

Her kan du laste ned diktet!

Så med dette så tar mor ferie fra skolen, og barna fra barnehagen 🙂 Tusen takk til alle de fantastiske barnehagelærerne i Natvigheia Barnehage – vi gleder oss til å starte på stor avdeling, og ønsker dere, og alle andre fantastiske barnehagelærere der ute riktig god sommer 🙂

Inlägget gjort

Førskoledag – hva jobber vi med?

Nå nærmer det seg førskoledager for mange skjønne små elever, og spente lærere. Kanskje skal du ha 1. klasse for første gang, eller kanskje er du bare på utkikk etter noen nye engasjerende aktiviteter. Uansett, så er førskoledagen(e) en fantastisk mulighet til å skaffe seg mest mulig informasjon om elevenes nivå og kunnskap før skolestart.

Elevenes møte med skolen, tror jeg er minst like spennende for meg, som for de små 🙂 For mange kan det være skummelt og litt fremmed, og da er det viktig å gi dem et så positivt inntrykk som mulig, slik at de virkelig gleder seg til å komme tilbake i august.  Jeg er derfor opptatt av at de møter oppgaver og aktiviteter de mestrer, men også muligheter for noen små utfordringer. Det er viktig å huske på at elevene kommer inn med veldig forskjellig kunnskap i sekken, og at alle skal få mulighet til å jobbe med aktiviteter på sitt nivå, allerede fra førskoledagen. Planlegg derfor aktiviteter som gir mulighet for differesiering!

Det er stor forskjell i Norge, på hvordan førskoledagene legges opp. Noen har kun førskole to timer, mens andre har to dager. Noen lar foreldrene være med hele dagen(e), mens ved andre skoler blir foreldrene sendt hjem. Hvordan man velger å organisere, og sette det opp må derfor bli forskjellig fra skole til skole. Jeg har landet på stasjonsaktiviteter som den absolutt beste måten å organisere dagen på. Å jobbe i små grupper, gir elevene trygghet, og mulighet til å bli bedre kjent. Grupper gir også mulighet for samarbeid for dem som ønsker det, eller man kan jobbe individuelt innad i gruppa. Mens elevene holder på med sine stasjonsaktiviteter, har jeg mulighet til å gå rundt til hver gruppe og småprate med hver enkelt elev. Så hva kan disse stasjonsoppgavene inneholde, og hvordan differesiere best mulig? Her gir jeg deg et knippe utvalg av oppgaver og aktiviteter som har fungert godt hos oss.

Vi starter felles med en liten introduksjon og navnerunde, samt møte med klassebamsen vår, Tatty Teddy. Deretter deles elevene i grupper, og rullerer på stasjonene. Etter en liten matbit, samles vi igjen, og leser en bok, hvor vi etterpå jobber med en felles skriveoppgave.

KLASSEBAMSE
Jeg anbefaler ALLE 1.klasser å ha en klassebamse! Det inngår så utrolig mye læring, både muntlig og skriftlig, og ikke minst kan den brukes som motivator i de fleste aktiviteter. Vi introduserer derfor klassebamsen, Tatty Teddy, allerede på førskoledagen. Her kan du lese mer om hvordan jeg organiserer opplegget med klassebamse, samt link til selve opplegget!

NAVNESKILT
Å lage navneskilt er alltid en hit. Det er noe som er kjent for elevene, og trenger ingen videre differesiering. Sørg for at elevene har mange morsomme skrive- og tegneredskaper til å dekorere med, og gjerne også noen klistremerker. Kan være lurt å legge frem navnskilt og klistremerker til hver gruppe etterhvert, slik at ingen tar feil navn eller bruker opp alle klistremerkene…for det skjer jo 😉 Bruk gjerne denne malen og rediger/skriv inn navnene i en tekstboks oppå malen (Power Point fil).

Fontene jeg har brukt her er fra Kimberly Geswein, og kan lastes ned gratis, til personlig bruk i klasseroomet! Jeg har her brukt KG Summer Storm.

LEGOBOKSTAVER
Denne aktiviteten er nok kanskje den mest populære stasjonen på førskoledagen(e). Elevene får utdelt småkort med bokstaver og skal selv prøve å bygge bokstaven med lego. Elevene kan bygge sin egen bokstav eller en annen de måtte ønske. De som tar denne oppgaven lett, bygger ofte hele navnet sitt! Da de norske bokstavene, æ, ø og å, ikke er med, kan de få i oppgave å prøve seg frem til disse.
Kort til legobokstavene kan lastes ned fra Wildflower Ramblings, HER!

BOKSTAVPUSLESPILL
Bokstavpuslespill er en aktivitet vi tar frem igjen til høsten i forbindelse med bokstavinnlæringen. Elevene har hvert sitt laminerte brett med rutenett på, og skal prøve å pusle sammen de ni brikkene som utgjør bokstaven. Ønsker man å gjøre oppgaven enda vanskeligere, kan man klippe ut kun selve bokstaven og deretter klippe denne i biter. Det er lurt på merke alle bitene til hver bokstav, med et tall bak, slik at bokstavpuslespillene ikke blandes så lett. Puslespillene kan også lastes ned gratis HER!

PLASTELINA
Å forme bokstaver i plastelina er en enkel og morsom aktivitet. Her får alle elevene til å lage både små og store bokstaver. Har du elever som allerede kan lese og skrive, kan oppgaven utvides til at de skriver ordene som begynner med hver bokstav, evt skriver navnet sitt med plastelina. HER kan du laste ned formingsmattene!

TANGRAM
Å jobbe med former er barna kjent med fra barnehagen. Denne oppgaven har tre vanskelighetsgrader og fungerer derfor godt på førskoledag. Elevene skal prøve å lage forskjellige bilder med formene ved å legge dem over en ferdig mal. En vanskeligere versjon er å bruke kun “skyggemal” der man ikke ser formenes plassering. I tillegg kan elevene få i oppgave å lage egne bilder og figurer. Morsom, engasjerende og enkel. Lastes ned gratis fra www.filefolderfun.com, her!

SORTERING ETTER FARGE VED BRUK AV GRAF
På denne stasjonen setter jeg frem en stor boks med forskjellige gjenstander i. Den må være farget/dekket til slik at elevene ikke kan se hva som er oppi. Eska til kopipapir feks fungerer greit. Denne er fylt med forskjellig småting, som legoklosser, viskelær, binders, småbiler o.l. Tingene må være ensfarget røde, blå, gule eller grønne. Elevene trekker en ting hver etter tur, og farger inn i sin egen graf. Last ned mal til grafark her!

LILLE LYKKE SKRIVER” – HØYTLESING & SKRIVEOPPGAVE
Høytlesing hører med på førskoledagen, og da er “Lille Lykke skriver” min absolutte favoritt! På førskoledagene ønsker jeg å samle mest mulig kunnskap om elevenes nivå, og “Lille Lykke skriver”gir en god og trygg tilnærming til skriftproduksjon. Boka handler om bestefar som viser Lille Lykke hvordan man kan skrive hva man vil, selv uten bokstaver. Du kan lese mitt tidligere innlegg om hvordan jeg bruker boka i undervisningen, her. Skrivesenteret har også skrevet en artikkel om boka; http://www.skrivesenteret.no/ressurser/lille-lykke-skriver/

Når vi sammen har lest boka, ber jeg elevene hjelpe meg med å finne eksempler på hva man kan skrive om. Forslagene tegner jeg på tavla. Etter dette er stort sett de fleste elevene kjempeklare for å starte med sin egen skriving. Du vil bli overrasket over hvor motiverte de blir, og ikke minst hvor mye noen av dem kommer til å skrive! De får også tegne en tegning til. Denne oppgaven gir meg et veldig godt utgangspunkt for hvordan jeg skal legge opp de første skoleukene. Her vil du se elever som ikke kan en eneste bokstav, de som kan noen tall og bokstaver, de som skriver navnet sitt og kanskje andre i familien sitt navn, samt elever som kan skrive både noen ord og kanskje en hel setning. Oppgaven sparer jeg på til slutten av 1. klasse, og gir dem da samme skriveark og oppgave, slik at vi kan sammenligne de to. Det er fantastisk morsomt når elevene får se forskjellene og hvor mye de har lært i løpet av året!

“Lille lykke skriver” selges hos de fleste bokhandlere, og den kan også kjøpes HER! Last gjerne ned skrivemalen også 🙂

 

SKOLEBOK – FORSIDER
Alle elevene forbinder skole med bokstaver, tall, bøker og lekser. Det er liksom noe helt spesielt å få sin første bok og første lekse! Jeg har inntrykk av at de fleste blir ganske skuffet dersom de ikke får med seg en bok og en lekse hjem fra førskoledagen. Jeg bruker alltid forsider på elevenes skrivebøker. Dette for å lettere skille dem fra hverandre, men også for å gjøre skriveboka litt ekstra spesiell. HER finner du flere forskjellige redigerbare maler til forsider!

ALT OM MEG
Oppgaven “Alt om meg” limer jeg inn i skriveboka som en første lekse. Her vil jeg at elevene skal tegne og eventuelt skrive litt om seg selv slik at jeg blir bedre kjent med dem. Elevene er utrolig stolte når de drar hjem med denne leksa, og ikke minst når de kommer tilbake første skoledag og leverer boka! *SMELT* “Alt om meg” boka kan du finne HER!

I denne pakken ligger det også en redigerbar bok; “Alt om læreren”, som jeg selv fyller ut, og kopierer opp til hver elev. Slik kan de bli litt bedre kjent med meg før vi starter skolen i august.

LESEBINGO
Elevene får også en lesebingo limt inn i boka, som frivillig lekse. Her oppfordres foreldrene til å lese med og for barna på forskjellige måter, for å forberede barna på leselekser, og skape nysgjerrighet rundt bøker og lesing. Lesebingoen kan også redigeres slik at du kan forme den helt etter eget ønske. Har foreldrene og elevene brukt den hjemme over sommeren, er de allerede kjent med den når vi starter skolen, og de får Lesebingo hjem i lekse. Lesebingoen får du tak i HER!

BOKSTAVKONGEN
Har du tenkt å bruke “Bokstavkongen” i bokstavinnlæringen, så er det en kjempeflott dag å introdusere også ham på! Vi leser innledningskapittelet og viser frem bokstavslottet vårt. I tårna skriver vi inn alle elevenes navn og hver uke henger vi opp de nye bokstavene vi får fra Bokstavkongen.

Gjett om elevene er spent på hvilken bokstav vi får først når de starter i august :)!! Bokstavkongen har både en bok med historier til alle de forskjellige lydene, iPad App, samt tavleressurser. Vel verdt å sjekke ut om du ikke har prøvd det før. Dette blir mitt sjette år med Bokstavkongen, og barna ELSKER ham!

Ønsker dere en fantastisk flott førskoledag, med mye lek, læring og moro! 🙂

Inlägget gjort

Oppfriskende sommerpakke – innhold og organisering

Jeg får ofte spørsmål fra elever og foreldre om hva de kan jobbe med over sommeren, for å holde læringen ved like. Jeg synes det er viktig at elevene får seg et godt avbrekk fra skolen og får tid til å koble av, samtidig synes jeg det er det flott at en del ønsker å ha noen oppgaver å jobbe med innimellom. Løsningen jeg har valgt, er å sende hjem en frivillig sommerpakke som er tilpasset hver elev. Jepp, HVER elev! Høres uoverkommelig ut i denne hektiske tiden av skoleåret? Ikke i det hele tatt.

Den største jobben er å tilpasse oppgaveheftene. Sommerpakken “Vi er klare for sommeren!” er laget for 1. trinn, 2. trinn og 3. trinn, og jeg mikser oppgaver fra alle tre heftene, ettersom hva den enkelte elev trenger. Alle heftene og oppgavene er relatert til læreplanmålene. Jeg bruker også gjerne noen av oppgavene fra “Arbeid med kartlegging“, som er oppgaver like dem elevene ble testet på under nasjonale kartleggingsprøver. Jeg setter meg så ned med klasselista foran meg og starter med elev “A”. Jeg markere så oppgavene jeg tenker at elev “A” med fordel kan friske opp i løpet av sommeren, og printer disse. Skriver navn på forsiden, før jeg går videre til elev “B”. Jeg sender aldri hjem hele heftet, da dette blir for mye skolearbeid i ferien etter min mening. Det varierer også fra elev til elev hvor mange arbeidsark de får i heftet sitt.

Videre får alle elevene med seg sin egen Reisedagbok. I denne ber jeg elevene om å fortelle fra stedene de har vært i løpet av sommerferien. Alt i fra et annet land, til en strandtur. Elevene skriver og illustrerer eller limer inn bilder. Når vi kommer tilbake fra ferien, kan de elevene som ønsker, dele sine opplevelser med resten av klassen. Resten av året fungerer de som lesebøker i klassebiblioteket. Man kan velge mellom teksten “Reisedagbok” og “Feriedagbok”. Reisedagboken kan du laste ned gratis her!

Jeg oppfordrer også elevene og foreldrene til å sende postkort til klassen. Vi har en stor samling fra verden over, som gir oss gode muligheter til å lære om blant annet geografi. Postkortene lamineres og settes på nøkkelring, og inngår deretter i klassebiblioteket vårt 🙂 Husk å sende med adresselapp hjem, ellers går det ofte i glemmeboka for elevene.

Elevene er også med på å lage sommeroppgaver. De lager ordletingsoppgaver og kryssord til hverandre. Dette gir oss fine lese- og rettsrivingsoppgaver. Jeg plukker ut noen av elevoppgavene, og lager dem i PowerPoint. Her kan du laste ned et av kryssordene som er laget. Den har også fått plass i sommerpakkene til elevene!

Som sikkert mange vet, så har jeg en spesiell forkjærlighet for høyfrekvente ord, da jeg mener at disse er suuuuperviktige i arbeid med både lesing og skriving. Øving på “Tyggisordene” som vi kaller dem, gir en rask forbedring, og elevene øker både lese- og skrivehastighet, samt at leseforståelsen øker i samme takt. I år har jeg laget meg en mini-utgave av det høyfrekvente ord-opplegget “Slå klokka”, der målet er å kunne gjenkjenne og skrive de 500 vanligste ordene på en bestemt tid. I denne mini-utgaven, jobber elevene med 20 ord av gangen, og de får ingen gitt tid de må klare det på, men oppfordres til å hele tiden prøve å slå sin egen tid. I hver bok er det 5 sett av 20 ord, og elevene kan sette klistremerke på utsiden av boken dersom de føler at de mestrer en eller flere av listene. Også når det gjelder denne, sender jeg stort sett bare med en bok, men elevene får forskjellige etter behov og nivå. “Høyfrekvente ord – minibøker” kan kjøpes på TpT.

I tillegg er det viktig at vi legger inn noen morsomme spillaktiviteter. Da inkluderer jeg “Kast og les”-spill, som enten kan spilles alene eller sammen med andre. Disse bør lamineres slik at elevene kan spille dem mange ganger. Be dem gjerne levere dem inn igjen etter sommerferien, så har du dem klare til neste år igjen!

“Kast og les”-pakka kommer ut i sommer. I mellomtiden kan du få en smakebit her!

Så var det lesing da. Det aller, aller viktigste av alt! Vi tar aldri ferie fra lesingen, men man kan endre litt på hva man leser og hvor man leser. I sommerpakka får derfor elevene får med seg Lesebingo, bokmerke og boktips-liste. På etterspørsel fra foreldre, har jeg også laget en liten “Hjelp med lesing hjemme”-brosjyre til foreldre som ønsker å støtte opp om lesing i ferien. Du kan gratis laste ned både bokmerke og foreldrebrosjyre her. Lesebingoen er redigerbar, og kan også tilpasses hver enkelt elev!

Her kan du laste ned BOKTIPS, LESEBROSJYRE & BOKMERKE!

Selvom jeg alltid ser frem til sommer og ferie, så kommer den alltid litt for brått på! De siste ukene av skoleåret er hektiske og man har alltid mange ting man skal rekke gjennom, ting man vet man skulle ha gjort, men ikke rukket. Vurderinger, elevrapporter, avslutninger….you name it! Og tenk, det er kun knappe 5 uker igjen! Er du klar for sommer? I klassen teller vi nå ned dagene igjen til ferie. En enkel IKEA-ramme, og skrive rett på bildeglasset er en enkel løsning. Du kan laste ned “Dager til sommerferie” her!

Lykke til med siste innspurt 🙂

Inlägget gjort

Postkontoret har åpnet!

Den siste tiden har gått med til å åpne opp vårt eget klasseroms-postkontor! Nå har vi endelig fått det opp og i gang og er klare for å dele tips og idéer med dere der ute 🙂

Å skrive brev er en morsom aktivitet uansett årstid. Når elevene først har lært seg oppsett av brev, og er selvgående på brevskriving, så er det en fantastisk aktivitet å bruke på stasjon. Da er det bare å kjøre på med brevskriving til kjære og kjente, klassekamerater, brevvenner ved andre skoler eller også la elevene få skrive brev til hovedpersoner i bøker m.m. For de aller yngste, kan man hver uke bli kjent med en ny form for kortskriving, som takkekort, postkort, bursdagskort og invitasjon.

For å sette opp et eget postkontor trenger man ikke all verdens med ressurser, men elevene blir helt klart mer motiverte om man gjør litt ekstra stas på det! Et alternativ, om skolen ikke har råd til å bruke penger på noe ekstra skrivematriell er å spørre foreldrene om de har mulighet til å donere noe.

Dette trenger du for å sette opp et eget postkontor i klassen:
 •  klassens postkasse – lages enkelt av en skoeske som males rød
 •  kladdeark med linjer
 •  dekorative brevark og forskjellige typer kort
 •  konvolutter
 •  frimerker
 •  skriveredskaper – gjerne litt morsomme blyanter og viskelær som de ellers ikke får bruke
 •  fargeblyanter
 •  limstifter
 •  klistremerker
 •  klassens adressebok
 •  ”Postbud-skilt” til Ukas Postbud
Jeg har også satt opp en egen referansevegg ved postkontoret, der vi henger opp forskjellige hjelpemidler: (bilde kommer!)
 •  ordkort med de vanligste “brev”-ordene
 •  plakat med oversikt over oppsett av brev
 •  modellbrev
 •  modellkonvolutt med adresse
 •  “Klassens Postbud”-skilt
Har du mulighet til å få laget deg en liten postveske eller posthatt som ukas postbud kan bruke ved utdeling av brev til klassen, blir det ekstra stas for elevene! 
Print ut og laminer store frimerker med bokstavene POSTKONTOR og heng opp som overskrift på Postkontoret/referanse-veggen. Bruk gjerne en skoeske og mal rød til postkasse. Skoesker er mer holdbare enn andre esker, og åpnes med lokk når posten skal tas ut, slik at den ikke blir så fort slitt.

 
Vi bruker oversikten over brevoppsett flittig, og den er lett å bruke nå når vi har brukt fargekoder, lik fargene i modellbrevene.
Vi lærer alltid om adresser og hvordan skrive disse riktig på konvolutt, før vi starter med selve brevskrivingen.
En av de første aktivitetene våre er å pusle sammen adressene våre riktig, for så å lage fine konvolutter med adressene som vi samler i klassens adressebok!
Dersom dere velger å få faste brevvenner ved en annen klasse eller skole, er det veldig greit å lage en oversikt over de forskjellige brevvennene på konvolutter. I år har 2.klasse hos meg vært så heldige å få brevvenner på Aronsløkka Skole i Drammen, og du kan tro de er stolte! Mange av elevene mottar snart sitt første brev noen gang, og det er klart at er stor stas 🙂
På postkontoret har vi et utvalg av forskjellige brevark, både med og uten linjer, som gjør det enda mer motiverende å starte på et brev. I tillegg kan elevene velge mellom flere forskjellige frimerker og litt pynt til konvoluttene.
Postmannskiltet printes, lamineres og henges på et bånd som ukas postbud kan bruke når h*n deler ut brev til klassen. Når en elev har jobbet som klassens postbud i en uke, og neste overtar, mottar eleven et mestringsmerke som h*n får for godt utført jobb som postbud. Mestringsmerkene festes på en egen nøkkelring. Merkene kan eventuelt også deles ut sammen med sluttvurderingen til eleven.
Er du interessert i å sette opp ditt eget klasseroms-postkontor, kan du få alle mine ressurser samlet i den nyeste serien fra Teaching FUNtastic, “Vi skriver…” ; Unit #1 – Vi skriver brev!
I tillegg til ressursene over, får du detaljerte planer for undervisningen, delt opp i mini-lessons, der elevene får undre seg over og diskutere spørsmål knyttet til kommunikasjon og kommunikasjonsformer, adresse og brevskriving. 
Tilknyttet hver mini-lesson følger også elevaktiviteter og en lærerguide.
Skriveopplegget går over flere uker, litt avhengig av hvor ofte man jobber med opplegget. Hver mini-lesson + elevaktivitet er lagt opp til en dobbeltime á 90 minutter, men også dette avhengig av klassen det undervises i. Etter “endte” opplegg, vil vi fortsette å skrive brev til våre brevvenner på Aronsløkka Skole ut skoleåret, men da som stasjonsarbeid.
I morgen, mandag 25. april, kan du følge meg live fra klasserommet via Periscope! Da får du live-visning av vårt postkontor og ressursene fra “Vi skriver brev!” Sending er planlagt ca. klokka 17.00!
I mellomtiden kan du skaffe deg hele “Vi skriver brev”-pakka her 🙂 Nedenfor ser du noe mer av det som følger med i den 75 siders store brevpakka!
Du kan også følge Pinterest-tavla “Postkontor i klasserommet” for flere tips og idéer til oppsett!
Håper vi sees 😉

Inlägget gjort

La elevene bestemme målene!

Stikker rask innom i dag med en liten freebie 🙂

I går startet vinterferien her hos oss, og må si det var deilig å dra hjem fra jobb og vite at man får en ukes “pusterom” 😉 Det har vært noen hektiske, men spennende uker tilbake på jobb etter permisjon – utrolig hvor fort man egentlig kommer i jobbmodus igjen!
Noe av det første jeg ba elevene om å gjøre da jeg startet, var å sette seg 3 mål i norsk; noe de ville forbedre seg på, ønsket å lære eller trengte mer støtte på. Til dette laget jeg egne målark.

Elevene satt seg først 3 egne mål. De fikk bestemme helt selv! Det var alt fra å rekke opp hånden oftere, lære seg sammenhengende skrift eller høyfrekvente ord, til å lese på et høyere nivå eller tørre å lese høyt for klassen. 
Deretter satt jeg 3 mål for hver av dem. Tre ting jeg som lærer ønsket at de skulle fokusere på frem mot sommeren. Noen av elevene fikk da 6 mål, mens andre fikk 3, avhengig av hvor “enige” vi var. Nå skal jeg sette meg ned med en og en av dem og gå gjennom målene vi har satt. Målarket brettes sammen som en “brosjyre”, og elevene får ta målarket med hjem. 
I tillegg har jeg laget meg et “lærerark”, der jeg skriver på alle målene for hver elev. Disse oppbevarer jeg i en målperm og bruker som referanse, både når jeg planlegger timene og i elev- og foreldresamtaler.

Elevene vil etterhvert få en stasjon som kalles målstasjon. Her vil de finne aktiviteter og arbeidsoppgaver som fokuserer på de individuelle målene. Dette vil vi jobbe systematisk med hver uke. Hvordan jeg organiserer dette skal jeg utdype mer i et annet innlegg, men kort fortalt så vil elevene ha hver sin mappe på stasjonen, med tilrettelagte aktiviteter. Vi vil ha elevsamtaler underveis for å “sjekke inn” om hvordan det går i forhold til fremgangen. Elevene setter seg også nye mål underveis eller vi kan justere dem dersom det trengs. Jeg opplever elevene som veldig engasjerte og ikke minst motiverte for å nå målene sine når vi jobber på denne måten!
Jeg laget en liten Periscope i går der jeg viste frem arkene, men dessverre ble opptaket veldig kornete av en eller annen grunn.. Det siste jeg ønsker er å “plage” seerne mine med dårlige sendinger, (lærere har nok å bruke tiden på!), så som et plaster på såret for alle de som brukte tiden på å følge sendingen likevel, så ønsker jeg å legge ut alle målarkene gratis! 🙂
Her får du både målark for norsk, matematikk og engelsk – på bokmål og nynorsk. I tillegg har jeg laget ett for generelle utviklingsmål for de som vil kombinere basisfagene i målsettingen!
Ønsker dere alle en fin og avslappende vinterferie 🙂 Ønsker dere å følge meg på Periscope, kan dere finne meg på Periscope-tv her eller ved å søke opp Teaching FUNtastic via Periscope appen 🙂 Trenger du hjelp til å komme i gang med Periscope? Her kan du lese alt som trengs! Håper vi sees live på Periscope neste uke – da står oppslag og bruk av veggtavler for tur 😉

Inlägget gjort

Vi sender live fra klasserommet med Periscope!

Har du hørt om PERISCOPE? NEI??? Da er det bare å slenge seg på sofaen i kveld med noe godt i glasset og følge med! Tro meg, Periscope har eksplodert blant lærere verden over, og du VIL bli hekta! 🙂  Kort fortalt er Periscope en video app som lar deg få et innblikk i livet bak klasseromsdøra til lærere verden over. Du kan, via live-sendinger, sende dem spørsmål, få direkte tilbakemelding, innhente nye idéer og tips til egen undervisning, for ikke å snakke om I.N.S.P.I.R.A.S.J.O.N!

I dette innlegget skal jeg kort forklare deg hva Periscope er, hvordan komme i gang og hvorfor DU skal laste ned Periscope i dag!

Hva er egentlig Periscope?
Apple kåret Periscope til den beste App Store appen for 2015! Periscope er en mobil/iPad app, og må derfor brukes på en av disse enhetene. Det er som sagt en live video-app som gir deg mulighet til å både følge andres og sende egne “scopes”, helt gratis. Alle sendingene er tilgjengelig i 24 timer, og etter det er de borte for alltid. Så her gjelder det å følge med 😉 Deltar du i noens live-sending kan du kommentere og stille spørsmål, eller sende “likes” ved å trykke på skjermen og sende små hjerter (litt alla Instagram). Ser du sendingen i etterkant, vil du ikke kunne kommentere. (En del lærere velger å gjøre opptak av sendingene sine og publisere dem på sine blogger eller FB-sider, slik at de også er tilgjengelige etter de første 24 timene).

Hvordan kommer jeg i gang med Periscope?
For å komme i gang må du først laste ned Periscope appen, enten fra iTunes App Store eller Google Play Store, til din mobil eller iPad. Deretter lager du deg en gratis konto ved å bruke din Twitter login (dersom du har Twitter), eller du kan bruke telefonnummeret ditt. Det er enkelt og fort gjort!

Når du nå har fått lastet ned appen og laget deg en konto, er det på tide å finne lærere du kan følge. Her har jeg allerede satt sammen en topp 10 liste til deg, som en start, men det finnes utallig mange bra lærere der ute, så etterhvert vil du nok finne dine egne favoritter 🙂

For å søke opp disse eller andre på Periscope, trykker du enkelt på symbolet helt til høyre nede i menyen og deretter forstørrelsesglasset oppe i venstre hjørne. Dersom noen av lærerne du følger har live-sendinger vil dette vises på hjem-skjermen din i Periscope. Du har mulighet til å få tilsendt “notifications” hver gang noen du følger går live. Du kan også se oversikten over de siste sendingene som er blitt gjort og deretter se dem.

Hvorfor jeg <3 Periscope
Periscope er en fantastisk enkel og genial måte å få møte andre lærere på, fra alle verdenskanter! Du får et innblikk i deres hverdag, undervisning og klasserom, tips og idéer du aldri har hverken hørt om eller tenkt på før, og mulighet til å tilegne deg ny kunnskap og inspirasjon helt gratis. Her får du de beste tipsene, helt uten mellomledd! Og det beste av alt, du kan gjøre det hvor som helst!

Hvorfor skal DU laste ned Periscope i dag?
Vi har bare sett begynnelsen av hva Periscope kan gjøre i undervisningssammenheng ennå. Og nå har du sjansen til å bli med å lære helt fra starten av! Fler og fler skoler velger nå å bruke Periscope i klassene og med foreldrene. Det at man kan velge å gjøre en live-sending offentlig eller privat, gjør at dette er fullt mulig. Hvordan og hvorfor prøve ut “scopes” med elevene, skal du få et detaljert innlegg på senere. Først må DU komme i gang, så tar vi elevene med på leken etterhvert 😉

Jeg og Frk Linn er nå lei av å sitte passivt på Periscope og har bestemt oss for å teste ut live-sendinger selv 🙂 Vi kjører derfor i gang med våre første egne “scopes” noensinne, og tar deg med på en live-tour rundt i klasserommene våre! Her vil du få tips til organisering, dekor, undervisningsopplegg med mer. Dette må du ikke gå glipp av!! Vi gleder oss til å møte DEG på Periscope 😉

Trenger du hjelp eller har andre spørsmålrundt Periscope, er det bare å legge igjen en kommentar under så hjelper vi gjerne 🙂

Inlägget gjort

“Jeg kan!” Et opplegg som fremmer godt klassemiljø og gode arbeidsvaner

“Jeg kan!” er et system jeg har laget med hensikt på å øke elevenes motivasjon og skape et bedre klassemiljø. Som de fleste andre har jeg alltid jobbet med klasseregler og brukt forskjellige metoder for å få elevene til å overholde disse. Med og uten hell.

Elever som i utgangspunktet er enkle å ha med å gjøre vil stort sett følge hvilken som helst regel. Det er ikke disse elevene vi har klasseregler for. Det er elevene som ikke klarer å følge reglene, vi lager regler for. Jeg har derfor ofte følt at fokuset har blitt nettopp på dette; regler som ikke følges og de elevene som ikke klarer følge dem. Jeg ønsket meg derfor noe som var mer positivt ladet. Noe som fikk elevene til å fokusere på adferd vi ønsker å oppnå og strekke oss mot, i stedet for adferd vi ønsker å begrense eller stanse. Det er så lett å irretsette elever ved å bruke negative setninger; “Ikke løp i gangen!”, “Ikke legg jakka på gulvet!”. Men i stedet burde vi snu det og fortelle dem hva de skal gjøre; “Husk å gå rolig gangen.”, “Heng jakka di fint på knaggen.”

Elevene har stort sett en helt annen motivasjon for å vise hva de kan klare, enn å endre på noe de “ikke kan”. Jeg bestemte meg derfor for å forkaste alt som het klasseregler, og startet i stedet arbeidet med å utvikle “Jeg kan!” systemet. Jeg fant 22 fokusområder som har vært essensielle i mine klasser, og har bygget opplegget rundt disse.

I denne pakken står du selvfølgelig helt fritt til å lage dine egne fokusområder, da du også mottar en redigerbar Power Point fil.

Hver dag/time velger jeg ut 3 fokusområder som jeg enkelt merker med en post-it lapp og snakker med elevene om i forkant av aktivitetene våre.

Plakatene er laget i 3 forskjellige størrelser. Jeg bruker de største (A5) til veggdisplay, og de minste til enkeltelever som trenger individuelle mål. Da er disse fine å bruke!

Hver elever har også sitt eget “Jeg kan!” skjema hengende i klasserommet som er kopiert opp på farget papir. Elevene får farge inn en rute for hvert av de tre utvalgte fokusområdene de har mestret denne dagen/timen. Når skjemaet er fullt, signerer jeg det og sender det hjem. Stor stas for elevene!

Når jeg forbereder foreldresamtaler, bruker jeg “Jeg kan!” huset, der jeg gjennom året skraverer inn fokusområdene etterhvert som elevene mestrer dem. På de eldre trinnene får elevene selv vurdere sin fremgang en gang i måneden. Huset gir en fin visuell fremstilling av elevens fremgang over tid.

“Jeg kan!” huset kan du laste ned gratis ved å trykke her: BOKMÅL og NYNORSK! Ønsker du å se hele “Jeg kan!” pakken, finner du den her i nettbutikken!

Fortell gjerne hvordan dere jobber med klasseregler og fokus på positiv adferd på din skole. Bilder og solskinnshistorier mottas med stor takk 🙂

 

Inlägget gjort

Golden Time og den Hemmelige eleven…

Nå er det lenge siden jeg har fått tatt meg tid til å oppdatere her på bloggen! Mye har skjedd siden sist… Jeg har endelig kommet meg tilbake i jobb etter en lang og god mammapermisjon, startet opp samarbeidet med fire fantastiske lærere på bloggen Fem over Fire, og kommet i gang med oppstarten av en splitter ny, norsk nettbutikk for lærere! I tillegg til å drive Teaching FUNtastic selvfølgelig 😉 Så her er det nok å henge fingrene i!

Deler i dag et tips jeg har tatt i bruk med femteklassen min i år; Golden Time og Hemmelig Elev! På vår skole har de Golden Time en time annenhver uke. Det vil si at de på mandags morgenen starter med 45 minutter hver, “opptjent” til Golden Time. I løpet av de to neste ukene kan lærerne trekke fra 5 og 5 minutter dersom det er noe de ikke er fornøyde med i forhold til oppførsel, innsats etc. Når fredagen kommer vil elevene kunne delta i et utvalg morsomme aktiviteter på tvers av trinnene, i den tilmålte tiden de har igjen. Dette er tiden vi kaller Golden Time.

Det finnes mange varianter av Golden Time. Noen praktiserer det med fratrekk av tid slik vi gjør, mens andre starter på 0 minutter og lar elevene spare opp minutter i stedet. Jeg personlig er mer for denne måten å gjøre det på, ettersom jeg ofte føler at det blir mer fokus på det negative om man “mister” tid. Tanken bak å “miste” tid i stedet for å “tjene” er at den gode oppførselen og innsatsen er forventet. Det er den som er standarden. Og i det henseende er måten god, men for de elevene som virkelig har nytte av dette systemet og belønningen, mener jeg det er viktig å fokusere utelukkende på det positive.

Jeg har derfor valgt å la elevene få “tjene” minutter, og dette gjør de ved hjelp Hemmelig Elev.
På tavla har vi to Hemmelig Elev bilder. De har jeg laminert og hengt opp med magnetteip. Før hver time setter jeg en en Post-it lapp bak hvert av bildene, med navnet på en jente og en gutt i klassen. Hvem elevene er, er hemmelig for klassen. Disse to elevene følger jeg ekstra godt med i løpet av timen. Jeg ser spesielt etter om de følger fokusområdene våre, slik som å lytte til den som snakker, være positiv, deler og hjelper andre og så videre. (Jeg kommer med et annet blogginnlegg om Fokusområder og opplegget “Jeg kan…” litt senere!)

Dersom elevene klarer dette, fjerner jeg Hemmelig Venn bildene og avslører navnene. Alle elevene får da 10 minutter til klassens Golden Time. Dersom bare f.eks gutten klarer det, avslører jeg hvem som var den Hemmelige gutteeleven, og alle guttene i klassen får 5 minutter. Jentenavnet forblir hemmelig, og ingen av jentene tjener noen minutter. Siden jeg underviser 90 minuttersøkter med dem, lar jeg dem få muligheten til å “tjene” opp til 75 minutter. Et skravert felt på oversikten teller 5 minutter.

Elevene synes opplegget så langt er veldig spennende og de er utrolig spente og “på tå hev” hele tiden! 🙂 Har du også lyst til å prøve ut Hemmelig Venn og Golden Time, kan du laste ned freebien ved å trykke HER!

Idéen om Hemmelig Elev er hentet fra bloggen Teach, Create, Motivate.

Lykke til, og kom gjerne med tilbakemeldinger om hvordan du gjennomfører det i din klasse!

Inlägget gjort

Månedens Lærer November 2015

Det har vært så morsomt å lese alle de flotte nominasjonene dere har lagt inn på Facebook-siden! Fantastisk å se at det er så mange flotte lærere der ute 🙂 Og ikke minst, så tror jeg det er flere lærere som har satt stor pris på gode ord fra sine kollegaer!

De nominerte lærerne for november er:
Astrid Helgerud
Åse Valstad
Camilla Hassel
Aina M. Johansen
Wenche Berseth
Wenche Jørgensen
Tordis Duun Stenersen
Mariann Vigerust Søvde
Kamilla Sjømark
Turid Noddeland Nygård
Vidar Waaler
Vigdis Woll Lothe
Gro Anita T. Larsen
Cecilie Eikevoll Glomsaker
Hanne Antonisen
Ninna Kristine Nedergaard
Anne Marthe Dos Santos
Kathrine Risan
Linda Grøtt
Ingunn Bjørnerud

Dessverre kan vi bare velge ut en hver måned, men nominer gjerne kollegaene dine igjen i desember 🙂 Den utvalgte læreren som har fortjent litt ekstra oppmerksomhet denne måneden er:


Ninna og Anne Marthe har valgt seg ut disse fire produktene i premie fra Teaching FUNtastic, i tillegg til å ha mottatt et gavekort fra Teachers Pay Teachers:

Vi gratulerer Ninna Kristine og håper at det er enda fler lærere der ute som har noen ekstra gode kollegaer de ønsker å nominere til Månedens Lærer 2015! Dette gjør du enkelt ved å trykke på bildet under, eller besøke vår Facebook-side. Der “tagger” du din(e) kollega(er) og skriver noen få linjer, så er både kollegaen(e) og deg selv med i trekningen om å bli kåret til Månedens Lærer Desember 2015, og vinne valgfrie produkter fra Teaching FUNtastic og gavekort fra Teachers Pay Teachers!

Ønsker dere alle en fantastisk førjulstid 🙂

Inlägget gjort

Hva vet vi om…HALLOWEEN?

Så var det denne tiden av året igjen… Høsten er her for fullt, med sine fantastiske farger, regntunge dager, innekos med pledd og stearinlys, og selvfølgelig… HALLOWEEN! Ja, jeg liker Halloween,  og jeg bruker feiringen som en del av undervisningen. Men, jeg vet også om mange som ikke synes Halloween er passende for barna og velger å holde dem borte fra alt som har med Halloween å gjøre. Jeg er derfor forsiktig med hva jeg bruker i undervisningen og hvordan jeg legger det frem. Halloween trenger ikke å være noe fryktlig skummelt, men en dag der vi kan huske på de som ikke lengre er her hos oss, eller som et takk og farvel til sommeren og et kjært velkommen til høsten.

Jeg har samlet sammen en del av mine Halloween-aktiviteter i en ny Halloween-pakke, og oppdatert den slik at den passer til hele småtrinnet (1.-4. kl). I en klasse vil du kanskje kunne bruke alt, mens i en annen vil det kanskje passe med å bare bruke noen av aktivitetene. Hovedfokuset ligger på 2. og 3. klasse. Jeg ønsket at hele pakken skulle ha et gjennomgående opplegg, som jeg kan bruke til mange forskjellige temaer, og nå er jeg allerede i gang med et likt opplegg om jul 🙂 I tillegg har jeg mange fler temaer jeg har tenkt å lage opplegg rundt, så her er det bare å følge med 😉 Oppleggene har fått navnet; “Hva vet vi om…”.

I hver “Hva vet vi om…?”-pakke gir deg en full oversikt over måter aktivitetene kan bli brukt på, og hvordan du kan arbeide gjennom bruk av stasjoner. Du får detaljerte beskrivelser og tips til bruk av opplegget i din egen “lærerveiledning”. Er du en av dem som kunne tenke deg å bruke fler “Hva vet vi om…?”-pakker, så vil elevene raskt forstå og huske igjen både oppgaver og arbeidsmåter.

Pakkene vil bestå av en lesetekst på to nivåer. Den vanskeligste vil gå over to A4-sider, mens den lettere teksten vil bli presentert i småbøker som enkelt printes, kuttes og stiftes sammen. Småbøkene lar jeg bli en del av klassebiblioteket vårt etter at vi har brukt opplegget. Den vanskeligere leseteksten laminerer jeg og setter i perm, sammen med andre tematekster. Denne permen er også tilgjengelig for elevene i klassebiblioteket.

Hvert tema vil også ha tilhørende ordkort som brukes som oppslag på veggen ved f.eks skrivestasjon, eller settes sammen på en nøkkelring. Alle ordkortene blir også presentert på en enkel A4-side som kan lamineres og settes i perm tilgjenglig for elevene. Slik kan de få hjelp til staving av ord innenfor temaer, og også idéer til skrivingen.

I “Hva vet du om…?”-pakkene vil du du også få spørsmålsark knyttet til lesetekst, i to nivåer. Den vil inneholde en “Tegn & skriv” oppgave, i tilleg til minst en kreativ oppgave. I Halloween-pakka, får du både en “Design ditt eget gresskar” til vinduspynt, og “Rull og lag et monster”, som er knyttet til former og matematikk.

Trådkort er noe mine elever alltid har likt godt og jobbet iherdig med. Jeg har derfor brukt mye tid på å lage gode maler for trådkort som passer til de minste barnehender. Hvert tema vil ha 4 trådkort, slik at de kan brukes i stasjonsundervisning. I tillegg får du også med “Les og sett strek”-arbeidsark som kan brukes på samme måte som et trådkort.

Flere av oppgavene kan brukes som lekse, eller ekstraoppgaver dersom det er ønskelig. Skrive- og lesearkene er alle laget slik at de kan tilpasses klassene, altså ved mengde tekst, størrelse på skrift og lengde på skrivearbeid. Du plukker det som passer de forskjellig elevene!
For å kunne lage og bruke slike opplegg som dette i undervisningen, er jeg helt avhengig av å laminere. Mine klasser jobber svært sjeldent med et og samme arbeidsark, og det hadde vært galskap å printe ut 20 stk av alt! Jeg printer derfor ut kun 4-5 av hver og laminerer dem. Slik kan arkene brukes om og om igjen på stasjoner, og år etter år! Selve skriveoppgavene derimot får elevene hvert sitt av, evt så jobber de sammen to og to.
Ønsker du å ta en nærmere titt på hva som er inkludert i mine Halloween-aktiviteter, finner du den første “Hva vet vi om…?”-pakken her! Klikk på bildet for å komme til TpT!
Ha en morsom HALLOWEEN alle sammen :)!
Inlägget gjort

The work of a Clipart Artist – Educlips

Today I am proud to present to you, clipart artist Sarah O`Shea from Educlips. She`s a well familiar name in the TpT community and one of my favorite go-to shops whenever I`m in need of clipart for my resources.

Hi! My name is Sarah O’Shea and I am creator and owner of the store, Educlips, which sells clip art sets with education in mind.

I am from England but am now living in Charleston, South Carolina. I have been married for ten years and have three daughters, twins aged 5 and a 5 year old. 

I have been teaching for 16 years and have
taught K – 5th grade, music & art in England, Hawaii, and the
Middle East.

Last year, we moved back to the US from the
Middle East (where my husband worked for the US Navy) and since I started selling
my clipart, I have not yet returned to teaching. I absolutely love what I do and am obsessed
with drawing and creating my little cartoon people.

I am beyond thrilled with how well my
clipart has been received and am even more delighted that teachers are using the
art in their classrooms with their students.

To create my clipart, it is a lengthy
process, which involves me starting with a sketch, which is then scanned and
processed in Illustrator. It took many months of learning via YouTube tutorials
but I found a process I was comfortable with and went from there.

I work very long hours so it helps that I really enjoy drawing and creating the clipart. One set can take around 14 -16 hours to complete, depending on how complex the drawings are.


Educlips sells clipart in various stores.
We have our own store: Educlips,
and have a membership program, which gives members 10% off every clipart set.
Memberships are valid for one year and can be renewed. It’s a great idea to
have one if you intend to buy a lot of clipart. I also have a Teachers Pay Teachers store. In addition to that, we also sell on
Teachers Notebook and Etsy.

We offer 50% off all new clipart sets for
the first 48 hours in our Educlips store and in our Teachers Pay Teachers
store.

The clipart can be used in both personal
and commercial products. Terms of use apply to all of our sets, whether they
are free or paid items. The terms of use are attached to all of our products
and can also be found at the top of our website but generally, we do not permit
reselling images in their original state or using the images without text
around them. The images should be used to compliment your educational products,
not used on their own as coloring pages, flashcards, posters etc.

Our bestsellers are seasonal items and
alphabet and phonics images, but I produce sets on based on most subjects in
school.    


I recommend following Sarah and her Educlips store, both on her blog and her Facebook page! 

It will give you some great offers and lots of fabulous freebies 🙂 She has some fantastic Halloween clipart – check them out here!

Inlägget gjort

Lærernes “stjele og dele”-kultur

Jeg har lenge ønsket å skrive litt om lærernes “stjele og dele”-kultur. Hva legger lærerne i dette begrepet? Og hvor går grensen for hva som er greit å “stjele og dele”?

Etter å ha blitt medlem av diverse Facebook-grupper for lærere har jeg sett altfor mye “stjeling og deling”. Jeg har sett bøker bli scannet og delt fritt på sidene. Lærere som kommenterer ” Send til meg og!”- selv etter at det er blitt opplyst om at det ikke er lov… Etterspørsel etter deling av digitale lærerveiledninger som forlagene selger for en større sum. Bruk og deling av grafikk og bilder fra store firmaer sine nettsider. Påstander om at læreren selv eier rettighetene eller har tatt bildene selv. (Et raskt google-søk avslører at dette ikke kan stemme…med mindre firmaer som Åhlens eller Clas Ohlson er “tyven”…). Jeg har sett lærere kjøpe opplegg for deretter å oversette teksten til norsk ved bruk av hvite tekstbokser, og videre dele det uhemmet på Facebook til tusenvis av lærere.

Men verst av alt…. hundrevis av lærere som takker og bukker for det flotte arbeidet, og for godviljen til å dele med andre. Lærere som roser dette oppi skyene og BER om å få mer. Mer av alt dette som i utgangspunktet er strengt ulovlig. Uvitenhet? Du som lærer har ikke lov til å ikke vite!

Da jeg selv startet å selge en del av mitt egenproduserte undervisningsmateriell, ble jeg helt nødt til å sette meg inn i lover og regler om opphavsrett. Jeg som selger hadde ikke lov til ikke å vite. Og jeg innrømmer gjerne at jeg fikk en del å ta tak i i mitt eget arbeid. Jeg visste ikke… jeg skulle jo bare… jeg trodde at… Nei! Bøkene du bruker, heftene, materiellet, grafikken, bildene…alt dette er noen ANDRES arbeid. DU har ingen rett til å kopiere eller dele dette fritt, med mindre du har tillatelse fra opphavspersonen. Vi lærere er veldig opptatt av at andre skal respektere arbeidstiden vår og den store arbeidsmengden vi hver dag står ovenfor. Men hvordan kan vi forlange at andre respekterer oss om vi selv ikke repekterer den arbeidstiden og arbeidsmengden som andre har lagt ned i sitt arbeid? Om det er store aktører som forlag og firmaer, eller privatpersoner som fotografer, ilustratører, forfattere eller andre lærere, så fortjener de å ikke få kopiert, stjelt eller delt sitt arbeid uten samtykke. Dette må vi respektere, og ikke minst, vi må vite!

Jeg har et stort ønske om at flere lærere skal bli med på den fantastiske delingskulturen som nå er oppstått via sosiale medier. Men jeg ønsker også at vi skal holde oss innenfor lovlige grenser og ikke undergrave andres arbeid. Dette gjelder både om vi selger eller deler gratis. Jeg vet at flere har blitt skremt fra å dele, nettopp pga av Åndsverkloven og fokuset som har blitt på opphavsrett den siste tiden. Jeg har derfor valgt å lage et enkelt skjema som forhåpentligvis kan være til hjelp. Her kan du enkelt følge pilene (ja/nei) og komme frem til om det du har retten på din side dersom du ønsker å selge eller dele noe. (Det er for sikkerhets skyld godkjent av advokat som jobber innenfor feltet.)

Mange av dere har gjennom det siste halvåret fått kjennskap til Teachers Pay Teachers (TpT), en nettside der lærere deler og selger egenprodusert undervisningsmateriell. Her har flere lærere endt opp som gründere og solgt for millionbeløp. Lærere som deg og meg. Men visste du, at den mest-selgende læreren på TpT for bare noen år siden ble saksøkt for kopiering? Og tapte? Hun solgte et opplegg som ikke var identisk, men for likt, til et allerede eksisterende opplegg. Og visste du, at en av de største norske Facebook-sidene for lærere allerede har blitt kontaktet av advokater pga medlemenes “stjeling og deling”? At det sitter forlagspersoner og følger med i hver eneste Facebook-gruppe som vi lærere innvolverer oss i? De følger med på meg, og de følger med på deg. De beskytter sin opphavsrett!

Vi som lærere skal undervise og veilede våre elever i nettvett, kildekritikk og hva som er rett og galt når det kommer til nettbruk. Da har vi ikke lov til å ikke selv vite! Vi må være oppmerksomme på “stjel og del”-kulturen, hva vi mottar fra andre som deler, og hva vi deler videre.

I neste blogginnlegg vil du få møte en herlig lærer! En selvlært clipart artist som lager fantastiske produkter. Hun vil dele noen av sine måter å jobbe på, og fortelle litt om hva det krever av henne i form av tid og arbeidsinnsats. Vel verdt å lese, som kanskje også kan gi et bedre perspektiv på hvorfor vi ikke skal “stjele” clipart via f.eks. Google, men faktisk betale de kronene det koster, og dermed overholde opphavsretten.

Del gjerne dette innlegget og hjelp meg med å sette fokus på riktig bruk av andres verdifulle arbeid! Vi ville ønsket det samme.

Inlägget gjort

Alfabetpenger!

Dette er et sett jeg lenge ønsket å lage, og gledet meg veldig til å ta i bruk. Endelig er det nå også klart til å presentere for dere!

“Alfabetpengene” består av 29 sedler i sort/hvitt, der hver bokstavlyd er representert med liten og stor bokstav. På hver seddel er det også bilde av et barn og en ting med navn som starter med bokstaven.

Alfabetsedlene kan enten printes ut i sort/hvitt, slik at elevene selv fargelegger, er eller du kan printe dem ut på farget papir slik jeg har valgt å gjøre. Jeg bruker da fargeark som er litt tykkere enn vanlig papir, men man kan gjerne kjøpe billige fargearkblokker også!

På starten av skoleåret introduserer jeg alfabetpengene, enten før vi starter med første bokstav eller etter vi har lært de fire første. Elevene lager da først sin egen liten lommebok hvor de kan oppbevare seldene. Denne kan også printes i sort/hvitt eller på farget papir. Jeg selv lager meg alltid to sett med “fulle” lommebøker som jeg laminerer og bruker i stasjonsarbeid.

I starten av uka presenterer jeg ukas bokstavseddel til elevene. Lommeboka med de allerede innlærte bokstavene, itillegg til den nye bokstaven, brukes i stasjonsarbeid gjennom uka. På fredagen, når den nye bokstavlyden er innlært, har vi en høytidlig utdeling av nye alfabetsedler. Elevene kommer da opp en etter en, og må kunne si navn og lyd på ukas bokstav, samt nevne et navn og en ting som starter med samme lyd/bokstav. Jeg starter alltid med et par elever som jeg på forhånd vet at mestrer dette godt, slik at ingen skal oppleve å “feile”. De jeg vet at er mer usikre får komme opp som noen av de siste, slik at de da har fått høre bokstavnavn, lyd, og navn/ting som starter med bokstaven repetert flere ganger. Slik kan de enkelt repetere noe av det som allerede har blitt sagt. ALLE skal få alfabetseddel HVER eneste gang!

I stasjonsundervisningen bruker vi alfabetpengene i spill, som f.eks. memory, jobber muntlig med å finne ord som starter med bokstaven, lage setninger m.m. I denne pakken får du også med 3 aktiviteter knyttet til bokstavbildene på alfabetsedlene! Disse kan selvfølgelig også brukes uten tilknytning til opplegget med alfabetpenger!

Første aktivitet består av bokstavbilde til hver av de 29 bokstavene, med lesekort til. Denne bruker jeg i 2. klasse, og med elever i 1.klasse som allerede kan lese.
Andre aktivitet handler om å kunne sette sammen stor og liten bokstav. Disse kortene bruker jeg også som enkel før og etter vurdering med enkeltelever.
Tredje aktivitet består av kort med de 29 bokstavene, samt tilsvarende kort med bokstavbilder på. Elevene skal “matche” bildets første lyd med riktig bokstav.

Alle bildene og ordene som er brukt i aktivitetene samsvarer med de som er brukt på alfabetpengene slik at det er lett gjenkjennelig for elevene.

Elevene er SUPERstolte hver gang de får putte en ny alfabetseddel i lommeboka si, og de gleder seg til å bruke de nye sedlene i aktivitene våres!

Har du lyst til å prøve ut alfabetpenger i din klasse? Da kan du skaffe deg alfabetpengene ved å klikke på alfabetseddelen under! Cha-ching 🙂

Inlägget gjort

En herlig blanding av Fonter & Clipart

Mange spør meg om hvilke fonter og clipart-artister jeg bruker når jeg lager produktene mine. Som de fleste andre, så har også jeg brukt lang tid på å rote meg gjennom diverse nettsider for å bygge opp en solid base av fonter og grafikk. Etterhvert har jeg fått meg noen klare favoritter, og de deler jeg her med dere i dag!

Alle fontene er gratis til personlig bruk, men skal du dele eller selge matriell hvor du bruker fontene, så er det noen av dem som krever at du kjøper en lisens. Les deg opp på hva hver enkelt font-artist krever. De aller, aller fleste som gir ut fonter og clipart vil i det minste kreve at du krediterer dem med en link til deres nettsted, eller ved bruk av deres logo.

Her er mine Topp 20 fonter:

Fontene kan lastes ned via www.dafont.com

Når det kommer til clipart finnes det et hav av gode artister! Dette er et utrolig tidkrevende arbeid, og artistene er svært dyktige i det de holder på med. Å Google etter clipart og bruke grafikk og bilder du finner på denne måten er sjeldent veldig lurt. Ofte vil du da ende opp med å bruke clipart du egentlig ikke har lov til å bruke. Selv clipart som er lagt ut på gratissteder kan være beskyttet, og lagt ut der ulovlig. Disse artistene fortjener de få kronene de krever for arbeidet sitt, og for på den måten kunne produsere ennå mer fantastisk clipart til oss 🙂 Mesteparten av det de lager koster en liten “slant”, men kan brukes både i produkter som deles og selges, så sant du “låser” cliparten, f.eks med passordi en PDF-fil. Dersom du har tid til å følge med litt på nettsidene deres så kan du finne mye gratis-clipart som de legger ut innimellom, samt gode tilbud hver måned!

Her er mine Topp 6 Clipart-artister:

 Melonheadz       

             Melonheadz                      EduClips                  Worksheet Junkie

      

                From the Pond          Pink Cat Studio            Thistlegirl Design

Be Creative 🙂

Inlägget gjort

“Lille Lykke skriver” – Boken som endret min introduksjon til skriveopplæringen!

I dag har jeg vært så heldig å få med meg en annen lærergründer, nemlig barnebokforfatter og spesialpedagog Heidi Osa Syvertsen! Hun har skrevet boken “Lille Lykke skriver”, som raskt ble en av mine favoritter da den kom ut i fjor. 

I boken tar Heidi for seg temaet «barneskrift». Den har blitt en viktig del av skriveopplæringen i klassen og har gitt elevene en enklere tilnærming til skriftspråket. Jeg var overrasket over hvor engasjerte og motiverte elevene ble etter å ha lest boken første gang. Alle (!) elevene produserte tekster med barneskrift allerede samme dag, noen opptil flere sider. 

Det var en tankevekker å se hvor mye elevene satt inne med av ting de ønsket å formidle på papir, men tidligere ikke hadde hatt de riktige “verktøyene” til. Ved å lese og snakke om boken Lille Lykke, ble vi kjent med begrepet «barneskrift», og hvordan man kan skrive uten å kunne en eneste bokstav. Den gleden elevene viste ved å få formidle sine historier og tanker gjennom «barneskrift», og senere presentere muntlig for klassen, var ubeskrivelig for meg som lærer! Boken anbefales på det aller varmeste, og burde vært fast inventar på alle landets skolebibliotek! Skrivesenteret har også skrevet en artikkel om boken “Lille Lykke” som du kan finne her: http://www.skrivesenteret.no/ressurser/lille-lykke-skriver/
Jeg heter Heidi Osa Syvertsen, er 33 år, og jobber som spesialpedagog ved siden av å være mamma til to fantastiske jenter; Mathea og Tomine på 7 og 4 år. Jeg begynte på serien om Lille Lykke da min eldste datter var baby. Det startet med at jeg savnet bøker med andre vinklinger på stadier i barnets utvikling, og som tok for seg andre temaer enn det jeg fant på barnebokmarkedet. Jeg ønsket med denne boken å rette
fokus på barneskriften, for å motivere flere barn til å rable og gjøre de
voksne bevisst på at bør anerkjenne barnet når det skriver med barneskriften
sin.
«Barneskrift»
kan også være en god støtte for barn som av ulike årsaker opplever hverdagen
som utfordrende. Det kan være minoritetsspråklige barn
som har utfordringer knyttet til språkforståelse, eller barn som av
psykososiale årsaker har en vanskelig hverdag. Noen av disse barna kan ha
utbytte av å bearbeide sine opplevelser via tegning og barneskrift.
«Lille Lykke drømmer om at hun kan skrive. Det er så mye hun vil skrive om! Bestefar forteller Lille Lykke om barneskrift. Han forteller at hun kan skrive med sin egen skrift, som bare hun kan lese. Lille Lykke begynner å skrive, og med barneskriften kan hun skrive hva hun vil!»
«Lille Lykke skriver» er en barnebok med morsomme bilder og en enkel tekst. Boken tar for seg temaet «barneskrift». Barneskrift (rabling) er et viktig stadie i lese- og skriveutviklingen. Gjennom barneskrift lærer barnet seg finmotoriske ferdigheter, det lærer seg å formidle gjennom skrift og det gjør barnet nysgjerrig på skriftspråket og bokstavenes verden. Boken viser eksempler på hva skriftspråket kan benyttes til, som brevskriving, oppskrifter, fortellinger og til bearbeiding av tanker og drømmer.
Jeg har fått veldig mange fine tilbakemeldinger på boken min. Alt fra foreldre som leser boken hjemme for barna sine, barnehagelærere, lærere i skolen og andre fagpersoner som jobber med lese- og skriveopplæring, har tatt boken godt imot. Boken kan kjøpes i bokhandel eller bestilles ved å sende mail til heidi@osapublish.no.

Jeg gleder meg allerede til å begynne på neste bok i serien om «Lille
Lykke»! If you can dream it, you can do it  🙂

Heidi Osa Syvertsen
Heidi har vært så gavmild at hun ønsker å gi bort et eksemplar av boken “Lille Lykke skriver”! For å delta i trekningen kan du følge Lille Lykke på Facebook og komentere dette innlegget med “Jeg vil vinne Lille Lykke!”
Vi trekker den heldige vinneren førstkommende fredag, 18. september!

Inlägget gjort

Bokstavhus – lag dine egne arbeidsark!

Har du hatt lyst til å lage arbeidsark til elevene dine med bokstavhus, men ikke visst hvordan? Her får  du hjelp til både hvordan du kan lage og idèer til oppgaver! Ønsker du å laste ned malene, får du dem gratis ved å trykke på bildet under!

Åpne skriveprogrammet ditt. Jeg bruker helst PowerPoint, men hvilket som helst skriveprogram kan brukes. Last ned gratispakken “Hvordan lage bokstavhus”, som inneholder malene du trenger.

Slik lager du arbeidsark der elevene kan spore eller skrive bokstaver og ord i bokstavhus:

Slik lager du store bokstavhus til veggoppheng: 

Malene gjør det enkelt å lage bokstavhus til enkeltbokstaver eller til hele alfabetet!

Inkludert i pakken får du ikke bare maler, men også bokstavhus som clipart (png.-fil). Denne filen kan du bruke i både salg og delingsprodukter ved å kreditere Teaching FUNtastic med link www.teachingfuntastic.no og logo.

Jeg håper mange av dere vil dele bilder av arbeidsark og/eller plakater dere lager 🙂 Del gjerne på Facebook eller Instagram ved å bruke #teachingfuntastic

Ha en strålende kveld 🙂

Inlägget gjort

Ukeplan, arbeidsplan, fellesplan?

Noen skoler opererer med ukeplaner, noen med arbeidsplaner, og andre med lekseplaner eller målplaner. Mange skoler har også fellesplaner. Min skole er en av dem. En felles ukeplan der alle klasselærerne og faglærerne fyller inn sitt. En laaaang plan med andre ord! Planen mailes derfor til foreldrene som PDF-fil, og det sparer oss for mye tid og kostnader med kopiering. For faglærere som meg selv, kan det være en lettelse å slippe å fylle ut informasjon på flere planer, og kun ha en å forholde seg til. Men for de lærerne som itillegg er litt ekstra kreative, som er glad i litt dill og dall, er det rett og slett fantastisk kjipt å skulle standariserer alt – gjerne i et superenkelt word dokument! Fonten er Times New Roman. Overskriftene er uthevet med tykk skrift. Noen skoler strekker seg faktisk til å bruke fonten Comic Sans, for den er jo litt ekstra morsom… Og kanskje sper de på med et lite bilde de har funnet på Google. Der nede i høyre hjørnet på ukeplanen. Spennende!

Jo da, informasjonen og innholdet i planene er det viktigste. Men jeg er opptatt av at alt jeg presenterer for både elever og foreldre skal se morsomt og innbydende ut – også en ukeplan. Den skal se så spennende ut at de ØNSKER å lese den, ikke fordi de må eller bør. Så hvordan løser jeg dette samtidig som vi har en enkel, standard fellesplan? Jeg lager min egen tilleggsplan! Jeg liker å kalle det et nyhetsbrev for å skille det fra ukeplanen. På den kan jeg supplere med clipart, farger, fonter; dill og dall! Den er min. Og den blir LEST!

Jeg har laget noen forslag til planer for småtrinnet og en for mellomtrinnet. Alle planene er redigerbare i Power Point, og kan tilpasses med både skrifttyper, farger og tekstbokser. De ferdige planene deres kan dere printe i svart/hvitt, eller direkte på fargeark dersom du er en av de litt-ekstra-kreative 😉 Planene finnes også med farger og kan lagres som PDF-fil, slik at de enkelt kan mailes til foreldrene.

Planene for småtrinnet inneholder 11 forskjellige design, ett til hver skolemåned. De finner du på TpT (Teachers Pay Teachers) ved å trykke på bildet under.

Mellomtrinnsplanen er på to sider og har plass til info, læringsmål, skolearbeid, lekser, gloser ++
Den kan du laste ned gratis her ved å trykke på et av bildene.

Jeg håper dere alle får muligheten til å lage dere en skikkelig morsom ukeplan, arbeidsplan, nyhetsbrev eller bursdaginvitasjon – hva enn dere måtte ønske å kalle det! 🙂 Legg gjerne ut bilder av planene deres på IG ved å bruke #ukeplan eller på Facebook-siden til Teaching FUNtastic!

Her er noen av tilbakemeldingene jeg har mottat på planene for småtrinnet som har fått meg til å smile litt ekstra 🙂

“Jeg skal snik-innføre en ny ukeplan i år :)”
“Nå blir det å skrive ukeplan lystbetont igjen!”
“Denne planen kommer jeg til å være stolt av å sende hjem med elevene”Inlägget gjort

Klassebamse – en venn for livet!

Har du vurdert å introdusere klassebamse i klassen din? Eller er du kan kanskje en av dem som har brukt klassebamse i flere år allerede? Jeg startet med klassebamse for ni år siden, og har aldri vurdert å kvitte meg med min lille grå venn!

Klassebamsen jeg valgte meg ut for ni år siden, Tatty Teddy, har blitt en trofast følgesvenn. Jeg har opp i gjennom årene samlet på disse suuuperskjønne bamsene. Det har blitt en fast tradisjon at hver gang min pappa eller samboer er ute og reiser, så kjøper de en Tatty med hjem til meg <3 Samlingen nærmer seg 40-50 bamser, og du kan tro det er stor stas når alle bamsene får komme på besøk på skolen!

Ved starten av skoleåret lager jeg ferdig 3-4 skrivebøker til Tatty. Jeg limer på forside og setter noen ekstra stifter i permen på boka, slik at den holder bedre. Inni limer jeg inn et informasjonark til foreldrene, og litt morsom historie om Tatty, som elevene kan lese. Jeg lager også mitt eget innlegg med håndskrevet tekst, bilder og tegninger, fra hans “besøk” hjemme hos meg. Det er morsomt for elevene å lese og gir en liten pekepinn til foreldrene om hvordan de kan skrive et innlegg. Når bøkene er utskrevet blir de en del av vårt klassebibliotek. Elevne ELSKER å lese i disse 🙂 Ikke minst er det morsomt for meg selv og gode minner fra alle elevene jeg har undervist. Vår Tatty har reist verden rundt med elevene, bokstavlig talt. Han har blitt gjenglemt på Broadway i London, besøkt Disneyland i Japan, fått skreddersydd smoking i Kina, lagt på hvite strender i Thailand, tatt en “selfie” på toppen av Eiffeltårnet ++ En bereist liten bamse… 🙂 Tatty har også en egen koffert som han kan ha bøkene og klærene sine oppi. Kofferten blir ganske slitt gjennom et helt skoleår, så jeg pleier å spandere på ham en ny, når han starter i ny klasse. Søstrene Grene har billige kofferter i mange størrelser og farger!

Jeg introduserer Tatty første eller andre uka på skolen. Elevene lurer ALLTID på om han er ekte og hvordan han har havnet hos meg. Og nei, jeg har IKKE kjøpt ham i butikken – og ja, han KAN faktisk snakke! Du må bare høre veldig godt etter, for han kan være litt beskjeden når han møter så mange han ikke kjenner 🙂 Jeg bruker å vise elevene et lite you-tube klipp om Tatty sin historie. Historien er på engelsk, men vi stopper underveis og snakker om det som skjer. At det er på engelsk gjør det bare enda mer spennende… kan Tatty snakke engelsk? For elevene jeg har hatt som ikke snakker norsk, har det vært ekstra godt å ha en “venn” som heller ikke kan språket. Historien om Tatty er trist i starten, men det gir oss en mulighet til å prate om hvor viktig det er å ta vare på hverandre og det å ha en god venn! Her kan du se filmen:

Det finnes også film om hvordan Tatty møtte sine venner, god jul video, bli fort frisk video ++. Jeg prøver å knytte dem inn når jeg kan. God øvelse i engelsk og ikke minst veldig morro å se Tatty på film 🙂

Jeg laminerer navnelapper som jeg legger i en boks. Fra den trekker vi et nytt navn hver uke. Eleven får så ha med seg Tatty hjem en hel uke! Jeg har tidligere prøvd helgebesøk, men har erfart at det ofte kan bli mye for foreldrene å få skrevet og laget et ordentlig innlegg i skriveboken på bare en helg, da det gjerne skjer mye annet. Vi trekker derfor Tatty på fredagen, og ber om at han blir levert neste torsdag. Da har vi en dag å gå på om han skulle bli glemt – for det gjør han 🙂 Neste fredag får eleven som hadde med seg Tatty, lese og fortelle fra besøket. Vi godtar og roser alle innlegg, de med skrift og bilder, og de med bare en liten tegning – alt er bra! Etter at eleven har delt innlegget sitt med oss, får h*n trekke et nytt navn fra bamseboksen. Navnet er det bare jeg og eleven som ser. Vi bruker deretter forskjellig gjetteleker for å komme frem til hvilket elevnavn som står på lappen: antall bokstaver, første lyd, gutte/jentenavn, antall stavelser i navnet eller antall vokaler i navnet.

Mine elever får som regel ha med Tatty hjem to ganger hvert skoleår. For å få det til å passe ut, lar jeg ham bli på skolen dersom vi ikke har fulle skoleuker. Da har vi forskjellige oppgaver som omhandler Tatty. Elevenes favoritt er “Tatty på tur”. Jeg fyller kofferten hans med forskjellige ting som representerer hvor han har vært på tur og hva han har gjort. Deretter deler jeg elevene i grupper, hvor de får diskutere hvor de tror han har vært og gjort. Elevene kan så enten tegne en tegning eller skrive om Tatty sin tur. Hver gruppe får presentere sin teori på slutten av timen. I starten av skoleåret, eller med elever som trenger øvelse på muntlig fortelling, f.eks elever med norsk som andrespråk, bruker jeg enkle oppgaver som øver vokabular og fortellingsevne. Eksempler på dette kan være kino (popocorn, kinobillett, sugerør, 3D-briller) eller stranda (håndkle (bruker vaskeklut), solbriller, skjell, tom solkrem). Utover året kan oppgavene bli vanskeligere. Kofferten kan da inneholde et tog eller fly, som et hint om hvordan han har reist, et bilde av et kjent bygg eller flagg for å lokalisere reisemålet. Jeg pleier da å la oppgaven være mer åpen rundt hva han har gjort, slik at elevenes fantasi kan overta, og vi får flere forskjellig versjoner og teorier!

På slutten av skoleåret feirer vi Tatty sin bursdag! Da får alle mine Tatty bamser komme på besøk, og elevene kan ta med sine egne. Dette er en av de morsomste dagene i året!! I forkant, skriver elevene invitasjoner og bursdagskort, hjelper med å skrive ønskeliste og handleliste.

Jeg har satt sammen en klassebamse-pakke med forslag til klassebamsen sin skrivebok, besøksliste og redigerbare navnelapper. Du kan også redigere alle arkene til skriveboken. Pakken får du her:

Som en ekstra start på det nye skoleåret, ønsker jeg også å gi bort en Tatty Teddy bamse :)! Vinneren trekkes tirsdag kveld (18. august) og bamsen sendes i posten onsdag morgen! Du kan delta i konkurransen her :

a Rafflecopter giveaway

God skolestart ønskes dere alle! Hilsen fra Tatty Teddy

Inlägget gjort

Joy of Teaching er historie…

Hei og velkommen til den splitter nye bloggen, Teaching FUNtastic!
Selve bloggen er jo ikke helt ny, men designet og navnet på bloggen er endret, og har fått seg et skikkelig løft. Fra og med i går var Joy of Teaching, som bloggen tidligere gikk under, historie.. Litt vemodig å gi slipp på navnet, men også morsomt å starte litt på nytt.

Den største forskjellen dere vil merke er at jeg fra nå av kommer til å skrive innleggene mine på norsk. Jeg har helt klart den største følgerbasen i Norge, og det er dere jeg ønsker å fokusere på fremover 🙂 
I og med at jeg har byttet navnet på bloggen, har jeg også endret til Teaching FUNtastic på alle mine sosiale medier, inkludert TeachersPayTeachers (TpT). Ved å trykke på ikonene på vimpelen (øverst på bloggen), kan du følge meg på de forskjellige sidene. Jeg setter stor pris på alle og en hver som ønsker å følge meg på veien 🙂 
Som dere ser har jeg nå fått meg profil på både Instagram og Bloglovin. Jeg er helt ny på IG og har en liten læringskurve foran meg der 😉 Kom gjerne med tips til hva dere ønsker jeg skal dele, om det er her på bloggen eller på noen av de sosiale mediene!
Ellers kan dere nå enkelt søke etter ord/innlegg her på bloggen, om det er noe du ønsker å finne igjen raskt. Du kan også velge å følge med på mail, dvs. at du mottar mail når jeg legger ut noe nytt her inne! Vil du bli følger av selve bloggen, trykker du på “Join this site” 🙂 
Jeg gleder meg til å dele mange lure tips og ideer, samt nye produkter her inne med dere! Vi sees snart 🙂

Inlägget gjort

Follower Surprise Week!!

Have you heard?? I am hosting a Surprise Week for my followers! 
You`ll receive great offers, give aways, a chance to win products from my store, freebies and an exclusive chance to join the secret VIP Facebook group!
All winners will be announced Sunday, 26th of July – here at my blog and in my Facebook group!
This blog entry will be updated every day throughout the week to reveal each day`s surprise!

★ MONDAY – “SHOP TIL YOU DROP” ★


★ TUESDAY – “TPT TUESDAY” ★

You will have an option of 3 ways to participate.

1) become a Facebook follower
2) answer a simple question
3) become a TpT follower

Each of the options above will give you a chance to win. If you choose to do all three,
you will have 3 chances to win!! It`s real easy 🙂

The lucky winner will be announced on Sunday!

a Rafflecopter giveaway

★ WEDNESDAY – “TAG A FRIEND” ★

★ THURSDAY – “PIN AND WIN” ★

Today is all about Pinterest! Please visit my Product Board on Pinterest and like the product that you would like to win! Click HERE to go directly to my Pinterest site!

★ FRIDAY – “FACEBOOK FREEBIE” ★

Download your free banner!

CHECK BACK TOMORROW FOR YOUR NEXT SURPRISE!

Follow my blog with Bloglovin

Inlägget gjort

Makeover Madness – TpT Seller Challege Week 1

This month I have decided to go ahead and join in on my first ever TpT Challenge! 🙂 I am super excited about it and have already gotten soon many tips and new ideas on how to improve and run my blog and TpT-shop! Before starting we were to track our number of followers in different social medias. I decided to try out Instagram the same day, but have`t got much time to figure it out yet.. 
Here`s my beginning stats: (excited to see what numbers I`ll end up with after the challenge is done!)
Our first challenge is called “Makeover Madness” – Choose one of my products and redo/improve it. It was a perfect challenge for me as I already had that only list! I started of with my Reading Genre Posters. It was one of the first paid products that I published on TpT, and one that really could need a makeover asap! So here`s what I did:
 • Redid the front cover
 • Added a Thank You page with credits
 • Added store logo
 • New font
 • Added color background
 • New frames
 • Book Cover set deleted, as I did not have the rights to use the pictures (oops… thankfully I have learnt a whole lot about copyrights since then)
 • A new vertical set added with Melonheadz graphic added (I kept the graphics from Thistlegirl design on the horizontal set)
NOW they look more like my style and I am excited to have them up on display in my classroom again 🙂

They are currently available in English and Norwegian (bokmål). The Norwegian (nynorsk) version will be added in a little while! If you`ve already purchased it, go to “My Purchases” on the TpT website and download the file again to receive the updated version for free!
If you have`t got it already, you can grab your poster pack at a 20% discount – today only – by clicking the pictures below! Make sure you leave a feedback comment to earn those TpT credits that will give you $ off any other TpT products!! 
Follow me on TpT by simply clicking the green star next to my profile pic, to receive updates, exclusive freebies and special offers!

    

Hope you like the MAKEOVER and see you soon:)

Inlägget gjort

Time to get organized – with a Freebie!

Who is ready for summer?? I know I am 🙂 Even though I am not teaching at the moment, I sure am ready for this wonderful time of year. Usually, my first priority during the summer holiday is to get organized for the next school year! And I love it!! This year, I will spend my time getting organized with my TpT “business”. I have a long, long list of products waiting to be created and published, in addition to teachers sending me requests for various resources. Thanks by the way – you sure know how to keep me busy and my buisness running 😉 L-O-V-E IT <3

One of my main ways to stay organized is by storing everything in binders. Though most things can be digitalized today, using media platforms like Pinterest and Dropbox, I am still a little “old fashion” and like to keep a hard copy of my stuff. I pin almost everyday, but about twice a month I print my pins and organize them in my personal teacher binder. I love to sit down and go through page by page of great ideas for products!

I also keep my TpT business and blog, Joy of Teaching, organized this way. Here`s a glims of my personal binder and what I keep inside…

It`s a “must” for me that my binders are looking colorful and fun – inside and outside. I also keep a sketch pad inside for whenever those bright ideas turn up and I just have to get them down on paper 🙂 
I laminate all the page dividers so that it`s easier to keep each section apart!

I print and glue photos of great ideas I find online or from visiting other teachers classrooms! It has become my big book of inspiration 🙂 !

Would you like to get your stuff organized this summer as well? Here`s a binder cover & spine freebie for you! Click the picture to go directly to my TpT-shop for instant download!

All you need to do is create a free members account at TpT, download the file and open in PowerPoint! You`ll receive 6 different covers as seen above, and two different sized spines for each cover – all EDITABLE! Means you can type your own text by simply clicking on the text boxes.
A list of my favourite fonts is ialso ncluded in the file. Google the font name and download for your own personal use!

I would love to see your binder and hear what you keep inside?!


Follow my blog with Bloglovin

Inlägget gjort

Beat the Clock – High Frequency Words in Norwegian

After several requests I am finally ready to share how I work with High Frequency Words in my classroom! To day I will share how my students are motivated to read and recognize the first 500 words.

I have used a system that I call “Beat the Clock” in all my grades, from year 1 to year 6. I start by giving each student a printed gum ball machine to glue in their books. If I had only one class of students I would probably hang them on the wall, but I teach about 70 students every day 🙂 You can also laminate them and use them over again next year with new students, but I like the fact that they can take them home at the end of the year.

When we start our center work, I introduce the activity “Beat the Clock” in a teacher led center. Each student recives the first list (set #1 – orange) which contains the first 50 high-frequency words in Norwegian. I also keep a laminated set of each word list at the center. I tell them that these words are the most common Norwegian words and that their reading will be improved a whole lot if they are able to recognize these words quickly. The words need to “stick” to their minds like gum! We call them “Gum ball Words”! 🙂 Therefor we will start an activity where they will practice reading a list of 50 gum ball words in only 1 minute. The words all need to be read correctly and in time. When they are able to do that, they will receive an orange gum ball that they can stick in their gum ball machine, and they will receive their new list of words (set #2 – yellow).

After the introduction, the group of students take turns timing and reading the list. We use a small “hour-glass”, but you could also use a digital timer. Before the school year starts I prepare a notebook for each sets of gum ball words where I note down all the results. It`s great to be able to refer to their last results every time we start the center work. Normally I will have 4-5 students in a group, and they will get to read their list about 2-3 times, every time they`re at the teacher led word work station. We do this about once every week. Students take their lists home to practice as well, and believe me, they DO PRACTICE A LOT (!), so you better have the next list ready! After a few weeks my students are normally split over 4-5 different lists 🙂

 

In additon to my own gum ball notebooks, I have laminated big gum balls for every list and hung in the window or on the wall. I use a marker to write each students name on the same gum ball as the list they are currently working on. I think it`s a great visual for me and the students, and they love erasing their name and move it up to the next gum ball. Though it`s a race against the clock and some students get very competitive, I have had only positive experiences with this system and the kids get so engaged and cheer on each other to “beat the clock”. We have tons of fun :)!


As we only have the gum ball activity at a teacher led station once a week, the students practice the words in a student led word work station one of the other days. For every list there are small flash cards with the words on, that I laminate and put on a key ring. I split the list in half and keep them on separate key rings for the youngest students in year 1 and 2. This means that they will have 1 minute to read 25 words instead of 50 words. The students practice together using the flash cards and a timer. With some classes I have had a notebook on this center too, similar to my gum ball teacher notebook, and asked students to write down their results. This has been more a way of supervising their work.

At the end of every month we have a short Gum ball Award Ceremony. Students that have mastered a specific list of words receive a diploma to take home – this is VERY popular in my classroom! I am also thinking of giving the students a pack of gum when they have mastered all 10 lists 🙂

I have created the lists in both Norwegian bokmål and nynorsk. Every set contains instructions, a gum ball machine, small gum balls, a big gum ball, the list of words, front cover for the gum ball notebook, recording sheets and flash cards.  You can buy them separately or in bundles. Click the pictures below to go to my Teachers Pay Teachers Shop and pick up your sets today :)!

Set #1 – Orange
        
Bundle 1: Set # 2, 3 & 4 
  
          Bundle 2: Set # 5, 6 & 7

Tick-tack, tick-tack… 😉

Inlägget gjort

Using picture frames in your classroom

Oh, summer is nearly here and I know many of you can`t wait to get started on planning the next school year! Today I am showing you how to use picture frames in a very smart way 🙂 I saw the idea on Pinterest and just had to use it in my classroom!

I created a “picture” for each subject and placed them in picture frames (got some cheap white ones on Nille), before I hung them on the classroom wall. On the outside of the glass I wrote the daily learning objectives, using a white board marker. This way you can easily wipe it of with a tissue! Smart? Yeah, I thought you would like that :)! You can grab this Norwegian set of posters in my TpT shop by clicking on one of the pictures below!

Tip! You can also laminate them if you don’t want to buy picture frames!
And if you would like to try it out before next school year, I am giving you a little freebie to count down the days until summer vacation 🙂 The cute picture frame I bought on IKEA!
Download your poster here!

Have a nice sunny day 🙂

Inlägget gjort

How to lock clipart in a PDF file!

Teachers Technology Thursday is here again and the poll from last week clearly showed that you wanted know how we can secure text and clipart in a PDF. So that`s what we`ll be doing today 🙂

First in the tutorial I am showing you what can happen if you don’t lock your clipart! Most believe that once you save ex. a PowerPoint presentation as a PDF, others can`t reuse any of the images. Well, I`ll show you just how easy it is to actually do this!

You may ask why it`s important to lock clipart etc in your files. First of all you have 3 categories of graphics; free, personal use and commercial use. “Free”, normally means that you can use it anyway you like and you don`t pay for it. If it`s sold as “personal” it means that you can only use it in your own work, and you are not allowed to sell or share files that contains this clipart. “Commercial” means that you can create files, adding the clipart and sell/share your files after. BUT, clipart artists, those that sell their graphic work, don`t want people to be able to “steal” or use their clipart without paying for it. They spend hours and hours on their work and even though it`s sold as “commercial use” you may not be allowed to share or sell your files without locking the clipart! You will have to read the artists “Terms of Use” carefully before selling or sharing files where the clipart is not locked. Most artists won`t let you, so you are better of learning how to lock it down!

Click the picture below to see the tutorial!

Make sure to check out the new poll for next weeks Technology Thursday in the right hand column! Have fun and lock your clipart today! 🙂

Inlägget gjort

I miss you!

Hello everyone!

Finally, I am starting to get back into blogging buisness 🙂 As many of you might already know, we were expecting a new family member March 4th, the exact same date as our first prince was expected two years earlier. This last pregnancy really had it`s ups and downs so blogging was not at all prioritized.. We were 8 days overdue the 12th of March, on our first son`s birthday. Woke up early to sing him the birthday song and give some presents. Right after that I realized that the contractions I had felt earlier were getting stronger and it was time to go to the hospital. Yes, you guessed it! Our second prince were born on his big brother`s birthday:)! Same due date, same birthday. Matteo, our first son, was born March 12th at 02:02 and Millian, our second, was born March 12th 13:58. I can remember our midwife asked me if we should try to extend the birth so that Millian would be born 14:02… I think my reply was something like ” H…., no!” 🙂 Born on the same date was good enough for me 😉 To make it a little more special, my better half has two kids from earlier relationships, who also shares birth date:)

Millian – 51 cm, 4170 kg
So, time is passing by really quick when I`m at home with these little ones!! Though I love every minute of it, I still miss work and my kids at school! I have received so many texts and emails from students and parents, as well as staff, and in someway it`s nice to know that I`m missed:) I recently got this from one of my students and it really touched my heart…
I have been missing the alone time I had before, creating teacher resources, blogging, late night goggling for great ideas and communicating with my followers here at Joy of Teaching. A teacher is not what I am, but who I am. So I am kinda missing a part of myself when there`s no time for work. 
But as I`m slowly starting to get back to “myself”, I wanted to share a freebie with all of you followers! It`s 6 front covers that I attach to file folders, to use gathering work and information to students that were absent from school. This way I can send home a folder with everything they missed and nothing is forgotten:) You can grab the freebie from my TpT-shop by clicking on the image below! It includes both English and Norwegian covers!
I have also uploaded several new items to my shop;
   
Enjoy everyone – I`ll be back soon! Until then, I`ll miss you 😉
Inlägget gjort

Alphabet & Blends Posters

Hello again!

Last week I finished up a long time project; creating new alphabet posters for my classroom. Because I teach multiple classes I wanted an alphabet set that matched my blends posters. I have created both a set of English and Norwegian Posters for you! Click the pictures below to go to my TpT Shop!

In the English packet you`ll receive;
– 26 alphabet posters
– 5 long vowel posters
– 5 short vowel posters
– 4 digraphs posters (ch-, sh-, th-, wh-)
– 4 ending digraphs posters (-ch, -ck-, -sh, -th)
– 7 R-blends posters (br, cr, dr, fr, gr, pr, tr)
– 8 S-blends posters (sc, sk, sl, sm, sn, sp, st, sw)

In the Norwegian packet you`ll receive;
– 29 alphabet posters
– 4 digraph posters (ei, ai, au, øy)
– 2 g for j posters (ge-, gi-)
– 2 silent h posters (hj-, hv-)
– 4 skj-sound posters (skj-, sky-, sj-, sk-)
– 3 kj-sound posters (kj-, ki-, ky-)

Here are some examples from the packets – enjoy 🙂

English – digraphs

English – long vowel sounds

English – S-blends

Norwegian – Silent h
Norwegian – Dipthongs
Norwegian – Alphabet Posters

Inlägget gjort

New Freebie – Playdough Letter Mats

Hi all 🙂

Today I`d like to give you a new freebie to use in your classroom centers – Playdough Letter Mats!
All you have to do is print and laminate, and you`ll have a great center activity throughout the year.

Included in this freebie are 26 play dough mats (A-Z), both upper and lower case, for those small hands to practice letter formation. My kidos love this center! Try it for free, by downloading it from my TpT Store HERE!

Have a nice evening! 🙂

Inlägget gjort

It`s time to plan the new year!

A new has just begun and with that I would like to share a 2015 calendar freebie with you! This packet contains 12 monthly calendar pages, with cute little graphics from Melonheadz. It can be downloaded from my TpT Store by following the links below. You can choose between English or Norwegian calendar.

I have found it to be very handy having a monthly calendar displayed in my classroom, just for my own overview. I note down tests coming up, assemblies, meetings, or other special happenings, so that it is quickly assessable without me having to get my plan book. I have also printed one i A3 size to use at home for our family planning!

Download here:       English      Norwegian
Hope you`ll enjoy it and happy planning! 🙂
Inlägget gjort

I am back!

Hi everyone:)

After about a year, I am finally back in business with my blogging!!

It`s been such a busy time after I had my first child, Matteo. Becoming a mum has turned my life upside down in so many ways! It has been the best time of my life, but also the most frustrating and challenging. Staying home for 9 months (yes, that`s how long the Norwegian maternity leave is!), was challenging, as I missed work a lot and it was never time to sit down and create resources. I am a person who need to use my hands and be creative or else I get all frustrated.

Our little Prince never slept, it seemed like, night our day… He was up between 12-15 times during the night until he turned 8 months. After that we made it down to about 6-8 times. During daytime he slept between 10-30 minutes. We were exhausted:)! But still, no one has ever brought so much joy, love or happiness into our lives as him!

Just about the time Matteo turns 2 years old in March, we are expecting a new little Prince in our family <3 We are overly excited and we can hardly wait to meet him! Hopefully, he will be a better sleeper than Matteo, so Mum will have time to be creative and share some resources with all of you;)

For the time being, I have been re-designing my blog, and as you might see there`s still some work left. Though not all of the blog pages are ready yet, I will still be posting new freebies and products, so keep your eyes open!

See you soon 🙂

Inlägget gjort

Norwegian 100 High-frequency Word Activity Collection

Today I have put together a collection of activities for the first 100 high-frequency words in Norwegian. Inspiration came from a great teacher I know, Turid Nygård, who will hold a collaborative teacher session about high-frequency words in Norwegian tomorrow! Best of luck to you:)!

In this download you`ll find:


– 10 fill in activities with small stories- 10 high-frequency word bingo boards w/100 play cards- 10 high-frequency word searches w/answer keyI let the students start of with the fill-in activity of the week and further challenge my students to copy write the small stories and make small books with drawings. The word search I send for homework or give as an extra activity to those quickly finished students. 

High-frequency word bingo can be played with 2 or more players. They pick a game board and must draw word cards to read aloud. If they have the word on their board they cover it up, if not place it back on the desk.These activities will give students practice with reading, writing and spelling of the 100 most common words in Norwegian, and can be used both in school and sent home as homework!

Download it in my Teachers Pay Teachers Store here for FREE:) It would be great if you would leave me a feedback:)!

I hope you like it:)

Inlägget gjort

How to create a Learning Vending Machine!

Today I am presenting how to make a Learning Vending Machine! A fun and engaging resource, that can be used for any grades and subjects! Kids love to make the vending machines themselves and create cards to go with them! A really great way to engage those tactile learners in your classroom 🙂 
I have used this resource with my ESL learners, Math and Language in Y1 – Y6 and it`s always a hit! Student created vending cards are laminated and they can swoop cards and try out each others. This way we`ll have lots of practice and I save a whole lot of time:)! I always keep the student created cards for next year as well. For the youngest learners I have made some vending machines in A3 (double) size and bigger cards, to make it easier for those small hands 🙂
Step 1: Use two colored papers and create two templates
Step 2: Cut out the corner squares on both templates
Step 3: Fold on the lines
Step 4: On one of the templates cut out two holes
Step 5: Connect the two templates by gluing the sides and bottom together
Do not glue the top!
Step 6: Cut out the slide
Step 7: Put the slide inside the box and let it stick out of the bottom hole. 
Glue the top of the slide to the back inside the box
Step 8: Glue the top of the box together
Step 9: Decorate your vending machine!
Step 10: Make practice cards for any subject or theme 🙂
You can purchase the whole packet here from my TpTStore:
In the zip file you`ll find:
– Step by step instructions with pictures on how to make a vending machine
– An easy to cut and trace template for vending machine in A4 size
– 2 editable word docs to make vending cards, with examples on how to use with spelling, grammar, vocabulary, math shapes, angles, multiplication… The possibilities are endless!
Enjoy and have fun:)

Inlägget gjort

Socrative – A great tip about online student response system

The other day I received a great tip from a fb follower about Socrative, a online response system for students. My follower used it in class to test her students reading comprehension. I tried it out immediately and found it very useful!

It requires a free teacher register, but no register for students at all. It can be used on any device, from laptops, to smartphones. When you register as a teacher, you are assigned with a room number, and that number is all the students need to get started with your activities.

You can easily create your own quizzes, and also share them with other teachers:)! Each quiz will give you options to run as student paced or teacher paced. You can assign the quiz as an individual test or as a space race, where you team up your students in groups, and they can see the groups progress compared to the other groups – great fun to do in class :)!!

After ended quiz, group or individual, you can download a report in Excel format to see all students answers and total results.

There are still features in Socrative that I havn`t yet explored, but it is definitely a program I will use in class from now on! 🙂

Thanks for the great tip:)!!

Inlägget gjort

Free Editable Computer Book for Students


I have created a printable computer book for assessing and evaluating students ICT skills. In addition you`ll get 5 different computer certificate cards. The document is editable so you can make it fit your schools ICT Curriculum!


I made this book for my mixed grade 3&4 class last year. Students became more aware of their learning objectives and the progress that were expected from them throughout the year. I could easily assess them during or after a lesson on the current objectives, as well as assessing ICT skills used during units and other school projects. Students loved getting stickers in their books and receiving certificates when they had mastered different skills:)!


Fonts used is Comic Sans and American Typewriter. If you don`t have them installed, the fonts may look a bit messy. You can either download the fonts for free online or just change them to other fonts from your computer!Hope this can be a useful tool for you as it has been for me! You can download it here for free:)! Enjoy:)

Inlägget gjort

Free Online Photo Collage Maker

Here is a great Photo Collage Maker to use with students or even just for personal use. It`s easy and quick with lots of options to choose from. No register needed and collages saves as jpg`s as soon as you`re done:) Here`s a quick example from my classroom!

The collage Maker is called piZap – try it out :)!
Inlägget gjort

Weekly Word Activity Freebie (English & Norwegian)

This week I would like to give you a Word Activity Freebie!!:) It is a great tool to get students think about vocabulary and practice those weekly words. For the younger students I will make a big A3 copy and choose 2-3 words that we work on together during our morning session. Older students can use this individually or work in pairs. They make great displays and can also be put together in a binder or vocabulary book for students to keep!

Students get practice in:
– synonyms
– antonyms
– use of dictionary (definitions)
– grammar (nouns, verbs, adjectives)

Have fun and please leave a vote if you choose to download my freebie:)!

Inlägget gjort

Antonym File-folder Game in Norwegian and English!

A few years back I came over some English books about file-folder games, and I loved it!! It`s so easy to make and fun for students to play! Today I would like to show you a file-folder game I have used in my year 2 and 3 classes. It`s a 2 player game about antonyms that I`ve created using a circus theme for both Norwegian and English!

Front File-folder Norwegian
Inside File-folder (Game boards)

The file-folder game includes 40 antonym pairs as well as blank word card so it`s easy to make your own:)! All you have to do is buy a colorful paper folder, which you can get cheap in any type of bookstore, print the game from my TpT Store, cut and glue the pages and cards and you`re good to go! Your students will love them:)!

The Antonym File-folder game is available both in English and Norwegian from my TpT Store here:

Have FUN:)!
Inlägget gjort

Norwegian Freebie – Lesestrategi Plakater!

Lesestartegier for de aller minste begynnerleserne våre! Når lesing blir vanskelig er det viktig å ha gode strategier som er lette å lære bort samtidig som elevene kan mestre og huske dem. Jeg har derfor laget plakater med 6 forskjellige lesestrategier som vi knytter opp til et kosedyr. På denne måten er det lett å motivere de minste elevene og plakatene med dyrene gir et fargerikt og morsomt display i klasserommet:)! Kosedyrene har jeg kjøpt på ebay og Nille til rundt 20 kroner stykket:)

Plakatene våre henger i lese/lyttekroken slik at de er lett tilgjengelige og synlige både når elevene leser og når vi har samling.

Her kan du laste ned alle lesestrategi-plakatene gratis! 🙂

Norske Lesestrategi-plakater for begynnerleseren

Ha en fin fin torsdag:)!

Inlägget gjort

New Reading Genre Posters

Today I`ve spent my day on updating the reading genre posters for my classroom. Since I mainly teach Norwegian, I have created them in both English and Norwegian. The English posters have definitions and graphics and the Norwegian posters also includes a set with pictures of books from the different genres.

You can get the Reading Genre Poster Packs from my TpT Store!

English Genre Poster Pack
Norwegian Genre Poster Pack

Inlägget gjort

My FANTASTIC school !

Finally, our promotion film is ready! 🙂 I am so proud to work at AIS and feel lucky to have gotten the opportunity to work in an international school with such engaging and motivating colleagues and students from around the world! It has affected my way of teaching and thinking about education in so many ways!

Photobucket

Inlägget gjort

New Math Vocabulary Set

Working with Math Vocabulary is a key issue! In my classroom we used visuals and word walls when working with math. Students were excited about new words posted and inquiring into the words meaning in groups and whole class. Having math vocabulary words visible in the classroom made it easy to quickly and often review the words, by using quizzes, center activities and games. Ever tried to play “Which word is missing?” with your Word Wall? Kids love it! Another fun activity that one of my colleagues showed me is to give one vocabulary word to each student in the class and have them walk (or even dance) around the classroom to music. When the music stops they partner up and explain the definition of their words to each other, then swap words. A great activity when you feel like your students need to move around a little:)!

Head on over to my TpT Store to download the 56 most common Math Vocabulary Words for YOUR Math word wall. You will also find a free title poster to go along with it:)!

Photobucket

Inlägget gjort
My first graders has just started writing short texts, invitations and lists in Norwegian. When doing that they love to use our theme-miniposters. It`s a list of theme words that help them get ideas for their writing as well as help with spelling. They are also great help for students with Norwegian as a second language. You can download them here for free:)
(If you download them in word format, the fonts may be messy if dont have the same fonts installed. You can then dowload them as jpg files instead.)
Theme Poster 1 – Word Theme Poster 1 – jpg
Theme Poster 2 – Word Theme Poster 2 – jpg
Theme Poster 3 – Word Theme Poster 3 – jpg
Inlägget gjort

Healthy Me Unit

PYP 1 & 2 started of the year with the Healthy Me unit this year. The Norwegian part is to investigate the food plate and being able to classify and sort different food types in groups.

Students also inquire into their eating habits and bring in food products that has the green Nøkkehullmerket (key hole). Groups of students will go to the food store and shop for healthy pizza ingredients before making and serving a healthy lunch. Grade 1 students write shopping lists of healthy food and grade 2 students compose texts about healthy food choices.

Inlägget gjort

I LOVE DROPBOX!


Finally!! After searching around for good solutions on how to upload documents on my blog I ended up with one of my favorites – DROPBOX! I have tried Scrible, Google Docs and Docstoc, but they all ended up changing my fonts and everything looked really messy! I have used Dropbox with my Mac for 2 years know and I just LOVE IT! Drag and Drop, there it is – faboulous:) If you haven`t tried Dropbox before, you must – it`s definetly a lifesaver. My students use it to; I share a folder with them, they drag in their documents/picture etc. and right away it shows up in my folder and a notification pops up at my desktop – easy:)!

Inlägget gjort

Getting to know my students:)

Last year we used these “All About Me” posters on the first day of school. Students shared in groups and we made a little quiz and had a “Human Graph” activity. Every student had their picture taken to glue on. It was great to have something decorative to put up on our walls early on as well. The simplest of the posters I used for the 1st graders who wern`t able to write or they could use both drawing and writing. NSL (Norwegian Second Language) students also enjoyed this activity, introducing them to basic Norwegian. Posters are free to download here, both in English and Norwegian!
Inlägget gjort

Becoming a Blog Addict!

While searching the web for new ideas and inspiration this summer I came over some teacher blogs that just blew me away! A whole new world opened and I quickly became a “blog stalker”:) I have been busy for many years using web 2.0 tools, creating various web pages and implementing ICT in my classroom, but never blogged.. Blog-stalking around, I found the TBA blog and quickly decided that I needed to start blogging myself!!

TBA is a great commuinty for teachers to share and colloborate. When creating my blog, I found that there where always someone that would lend a hand, answer questions and share resources. Working in a very small school (about 15-20 staff members) it`s lifesaving to be just a few computer-clicks away from teachers all over the world that are willing to help and share! Thank You:)
If you haven`t visited TBA before, please click the TBA button and get ready for a great adventure:)

Inlägget gjort

Fun with Postcards

My mixed class of 1st and 2nd graders simply love this activity! In the beginning of the year I collect all sorts of cards for this writing activity. We write travel postcards, invitations, get well cards, new adress/moving away cards, birthday/celebration cards….you name it!

Together as a group, we either decide to use a student story as our inspiration or we use the “mail bag”. The Mail Bag has three boxes, where two of them contains pictures of people (ex. grandmother, newly weds, boy with broken arm, family with baby) and one that has pictures of different items (ex. bicycle, house, fish, flag). Students then draw a card from each of the boxes, representing who the cards is for, the sender of the card and the main message (ex. grandmother, fish, boy with broken arm = postcard to grandmother from a boy that broke his arm on his first fishing trip). The children love to come up with ideas of what might be the occation to writing the card. We also then decide what type of card we are writing.
I would love to have a smartboard in my classroom for this activity, but for now we use the big whiteboard. We talk and learn about date format, first/middle/last names, adresses, zip codes, different types of greetings, as well as grammar. It`s an activity we use all year round. At times we go hunting for our focus letters/sounds or sight words or students draw the front of the postcard if we dont have one that already match the message in our card.
After writing the card together, I type it up on the computer (making sure to use different fonts) and glue it on the back of a postcard and laminate it. It now goes in our postcard reading basket! As many of my students can`t read when they start school this is a great way to practice. The text is short and they have been a part of creating it so it`s motivating and not to challenging. I also asks students to send cards to the class whenever they go somewhere or give an extra birthday invitation, and those cards are also laminated and put in our basket. This way the postcard collection is growing every year:) I can`t wait to come back to school and collect all the cards (hopefully..:)!) that are sent to us during summer holiday:)!
Feel free to email me if you would like the word template i made for typing the postcards!
Inlägget gjort

Time for Goal Setting!

I will like to share my goal sheets that I use for the students. I am always looking out for new ways to inspire my students to reach their goals. This goal sheet we work on together during our first weeks of school and they are then sent home for parent signing. I like having the parents involved and aware of were their children are at and where they are going. I send home two copies (having one returned to me) so that they can put it up on the fridge or somewhere it`s easy to refer to.

At school I will have to come up with a good idea for displaying them. I teach around 60 children so putting them up on a wall just took too much space last year, but I need to keep them easily available for both me and the students. Please share any good ideas you might have! 🙂
I`m happy to share the goal sheets with you here!:)