Lek med språket – samlingspaket

200 SEK

Digital Svensk

Materialet innehåller:

 • 28 set med uppgiftskort
 • 24-32 uppgiftskort till varje språkligt ämne
 • elevens svarsblad
 • välj mellan färg eller svartvitt
 • framsidor till varje set

Beskrivning

Lek med språket är ett material som är utarbetat med tanke på den första läs- och skrivinlärningen. Här ska eleverna arbeta med bokstavsljud, sammansatta ord, ordförståelse, stavelser, meningar och grammatik.

Elever som är språkligt medvetna har en stor fördel när de senare ska lära sig läsa. Det är därför viktigt att vi fokuserar på språkets form redan från början, och engagerar eleverna genom både praktiska och muntliga aktiviteter, som alla känner att de kan behärska.

Språklig medvetenhet ger också klara fördelar relaterade till språkets innehåll. Det ger bättre språkliga färdigheter och utvecklar ord- och begreppsförståelse på ett bra sätt.

Lek med språket är utformat som uppgiftskort med flera funktioner. Här är några exempel:

Eleverna ”Läser rummet” genom att uppgiftskorten är upphängda runt om i rummet. De går var för sig eller tillsammans i par, och hittar och löser uppgifterna. Detta kan ske muntligt eller skriftligt. Man kan variera mellan att låta eleverna ha en viss tid på varje kort eller totalt på alla uppgifter.

Lärarens idékort för användning i språklekar med enskilda elever, grupper eller med hela klassen.

Spela med elever i par eller grupper, där de löser flest möjliga uppgifter på kortast möjliga tid.

 

LEK MED SPRÅKET 1

 • rimord
 • stavelser
 • korta och långa ord
 • resonemang
 • lyssna på första ljudet
 • lyssna på sista ljudet
 • lyssna på mellersta ljudet

LEK MED SPRÅKET 2

 • sammansatta ord 1
 • sammansatta ord 2
 • stor/liten bokstav 1
 • stor/liten bokstav 2
 • vokal och konsonant
 • alfabetet
 • artiklar, en eller ett

LEK MED SPRÅKET 3

 • ta bort första ljudet
 • lägg till första ljudet
 • byt ut första ljudet
 • läsa ljudenliga ord
 • konsonantförbindelser (bl, dr …)
 • ng-ljudet (ng och nk)
 • j-ljudet (j, g, dj, hj, lj)

 

LEK MED SPRÅKET 4

 • meningar 1
 • meningar 2
 • synonymer/antonymer
 • tj- och sj-ljudet tj, k, sj, sk, skj, stj)
 • enkel/dubbel konsonant
 • ordklasser
 • skiljetecken

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Lek med språket – samlingspaket”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *