LÄSFÖRSTÅELSE FAKTA – DJUR I SVENSK NATUR

75 SEK

Digital Svensk

I detta upplägg får du:

  • 5 lästexter i 3 nivåer
  • faktatexter om varg, lo, brunbjörn, rödräv och älg
  • läsförståelseuppgifter för varje nivåtext
  • frågor för att ta reda på mer om de olika områderna
  • PDF-fil och bildfiler som kan laddas upp till surfplattor

Beskrivning

Vad är «Läsa faktatexter»?

« Läsa faktatexter » består av en serie faktatexter i 3 nivåer, med tillhörande uppgifter. Faktatexterna ger träning i att samla in och förstå information. I uppgifterna måste eleverna komma ihåg och förstå den information de har läst.

I nivå 1 skrivs texten med enkla meningar med upprepande språk. Informationen är förenklad. I nivå 2 är texten uppdelad i små stycken, med enkla meningar. I nivå 3 är meningarna längre, med tätare innehåll av information.

«Ta reda på» uppdragen i nivå 2 och 3 kan användas som extra forskningsuppdrag för elever som vill ta reda på mer om ämnena.

Textbladet kan vikas dubbelt före laminering, så att du kan få rena läskort, med bild framtill och text baktill.

Om du vill kan du kopiera upp text och uppgifter och skapa egna häften för eleverna.

Bildfiler ingår också så att man kan lägga text och uppgifter på t.ex. surfplattan, så eleverna kan läsa och arbeta med text och uppgifter där.

Lgr 11 (210701)

De nationella minoriteterna urfolket samerna: kultur, historia och rättigheter.(Samhällskunskap åk 4-6 – Rättigheter och rättsskipning).

De nationella minoritetsspråken i Sverige. (Svenska åk 4-6 – Språkbruk).

Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå och tolka ord, begrepp och texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, både det direkt uttalade och sådant som är indirekt uttryckt. (Svenska åk 4-6 – Läsa och skriva)

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”LÄSFÖRSTÅELSE FAKTA – DJUR I SVENSK NATUR”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *