Logga in eller registrera dig med ett gratis konto här för att ladda ner eller shoppa!
Rea!

SAMLINGSPAKET VI SKRIVER #1

280 SEK

Digital Svensk

Beskrivning

Vi skriver är en serie som följer skrivutvecklingen direkt från den första skrivinlärningen och uppåt i klasserna.

Samlingspaket #1 innehåller upplägg för de yngsta:

Vi skriver meningar

Vi skriver meningar består av 4 meningar per sida, med illustrerade ord till varje mening som eleverna ska använda. Här får eleverna bra övning i hur man bygger en mening, användning av stor bokstav först i meningen och punkt. Det kan vara passande att kombinera dessa skrivaktiviteter med de första högfrekventa orden, såväl som vanliga meningsstarter som “Jag ser …” “Han har …” “Det finns …”.

Vi skriver vår mening

Vi skriver vår mening är i grunden en enkel skrivuppgift, eftersom alla har sin egen åsikt om vardagliga saker som vad de tycker bäst om. Eleverna får här övning i att motivera sin åsikt, genom att utöka sina meningar med “eftersom …”. Denna text är lätt att bygga vidare på och låta eleverna tillämpa ett visst antal argument samt att utvidga meningarna med beskrivningar och argument. Den används också som ett första steg för att förstå skillnaden mellan åsikt och fakta.

Vi skriver om bilder

Vi skriver om bilder består av 16 inspirerande skrivuppgifter där eleverna övar att beskriva och berätta om bilder. Vad ser du på bilden? Hur tror du det är där bilden togs? Vad tror du händer på bilden? Att kunna läsa information ur bilder och skapa sin egna uppfattning är viktigt när man börjar med första läsningen. Detta hjälper eleven med förförståelse där man tittar på bilderna för att få en uppfattning om vad en text kommer att handla om, och även som bildstöd till texten. Vissa barn är mycket bra på detta i ett tidigt skede av den första inlärningen, medan andra behöver mer träning. Att träna på att beskriva, tänka och berätta om bilder är en mycket nyttig aktivitet för att bygga upp den här förmågan som sedan ingår i läsningen.

Vi skriver instruktion

Vi skriver instruktioner består av olika instruktionsuppgifter med en steg för steg mall. Här får eleverna övning i att skriva information i rätt ordning, och är den första början till att dela upp text i början, mitten och avslutning. Uppgifterna anpassas genom att man ställer olika krav på hur mycket information och detaljerad beskrivning man vill ha från eleverna.

Vi skriver historier

Vi skriver historier består av skrivuppgifter som handlar om ett tema, med ord och bildstöd. Här får eleverna sin första träning i att skriva historier kring ett tema. Eleven har stödord som de måste/kan använda i texten, samt att de själva ska illustrera något från sin historia. Här handlar det om att skapa skrivglädje och få igång elevernas fantasi, gärna i grupper eller par. Med 22 olika uppgifter kan eleverna själva välja de ämnen de vill skriva om, och man kan skriva berättelser tillsammans i klassen som modellering. Om man önskar kan man köpa uppgifterna separat!

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”SAMLINGSPAKET VI SKRIVER #1”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *