Logga in eller registrera dig med ett gratis konto här för att ladda ner eller shoppa!

Arbetsbok och uppgifter för att träna högfrekventa ord

100 SEK

Digital Svensk

Materialet består av:

  • Arbetsbok med uppgifter för att lära sig 24 högfrekventa ord
  • 24 arbetsblad med ett för varje ord
  • 6 läsblad med grupper om 4 högfrekventa ord
  • 6 läsblad med meningar med grupper om 4 högfrekventa ord
  • 6 finskrivsblad med grupper om 4 högfrekventa ord
  • 6 arbetsblad för att skriva och illustrera egna meningar
  • 6 arbetsblad med färgläggning efter kod/högfrekventa ord

Beskrivning

VAD ÄR HÖGFREKVENTA ORD?

Högfrekventa ord är de ord som förekommer oftast i det svenska skriftspråket. Med andra ord kommer eleverna att möta dessa ord ofta i texter och böcker.

VARFÖR SKA VI FOKUSERA PÅ HÖGFREKVENTA ORD?

Genom att arbeta systematiskt med de högfrekventa orden blir det lättare för eleverna att tillägna sig goda och effektiva läs- och skrivfärdigheter. När de högfrekventa orden automatiseras kommer det att vara möjligt att flytta fokus från avkodningsprocessen över till innehållsförståelse. Detta hjälper till att förbättra läsförståelsen, läsflytet och läshastigheten. Barn med läs- och skrivsvårigheter kommer att ha extra stor nytta av systematiskt och frekvent arbete med högfrekventa ord.

HUR BÖR VI ARBETA MED HÖGFREKVENS ORD?

När vi arbetar med högfrekventa ord är det viktigt att vi gör det både genom att läsa och skriva. Orden måste sättas in i meningsfulla sammanhang, och eleverna måste också lära sig att använda orden i sina egna meningar.

Det rekommenderas att fokusera på en uppsättning av 3-5 ord per vecka från det att eleverna har lärt sig bokstäver i första klass. Många av de vanligaste högfrekventa orden är korta och ljudenliga, men så småningom kommer eleverna också att behöva använda ord som jag, det och här, som blir ännu viktigare att fokusera på. Vilka ord som är fonetiskt korrekta och vilka som inte är det beror lite på både målform och dialekt.

De högfrekventa ord som varit veckans ord, eller som du har arbetat speciellt med, bör sättas upp så att de är synliga för eleverna, och gås igenom och användas i aktiviteter även efter att de blivit veckans ord. Här hittar du ordkort med de 24 mest högfrekventa orden som kan användas för att skapa din egen ordvägg. Detta är mycket användbart för elever att ha tillgängligt när de börjar skriva.

HUR KAN JAG ANVÄNDA ARBETSBOKEN FÖR HÖG FREKVENS ORD?

Jag har satt ihop ett urval av uppgifter, som fokuserar på grupper om 4 ord åt gången, i en arbetsbokmed högfrekventa ord. Arken kan sättas ihop till häften eller arbetsböcker, men det är också möjligt att använda alla uppgifterna individuellt för att anpassa uppgifterna och orden efter varje elev.

Grundsidorna handlar om ett och ett av veckans fyra högfrekventa ord. Här tränas eleverna i att läsa, spåra, stava och skriva orden. Totalt bör det högfrekventa ordet skrivas 10 gånger, förutom att spåras och skrivas på tangentbordet med ett finger.

När eleverna har arbetat med de fyra grundsidorna kan de gå vidare för att öva mer på att läsa orden. Här ska varje rad läsas igenom först en gång och sedan en gång till. För varje gång man läst raden färglägger man en stjärna. Uppgiften är bra att göra tillsammans med sin lärkompis, men även som en daglig läsläxa. Uppgiften ger också en möjlighet för läraren att höra eleverna läsa i slutet av veckan, för att kontrollera om orden är automatiserade eller inte.

Eleverna bör inte läsa de högfrekventa orden bara enskilt utan också i meningar. Genom att sätta orden i meningsfulla sammanhang hjälper vi eleverna att både förstå ordens innebörd och hur man använder orden på rätt sätt i språket. Detta är särskilt viktigt för elever med svenska som andraspråk. Varje mening läses först igenom en gång och sedan en gång till. För varje gång man läst en mening färglägger man en stjärna. Målet är att meningarna ska kunna läsas med flyt.

I denna uppgift ska eleverna öva på att skriva de högfrekventa orden. Först skrivs varje ord på en egen rad, och sedan ska varje ord skrivas en gång var på bokstavslinjerna längst ner på sidan. Uppgiftsbladet är bra att använda som skrivläxa eller som stationsarbete. Om det används till stationsarbete kan lärkompisarna kontrollera varandras arbete och färglägga en stjärna för korrekt stavning och en stjärna för fint skriven text t.ex.

Om du har elever som har börjat skriva meningar på egen hand, kan man i den här uppgiften låta dem komma på egna meningar och skriva dem. En mening ska skrivas med vart och ett av de fyra högfrekventa orden. Det finns också möjlighet att illustrera meningen med en liten teckning på vänster sida. Om eleverna inte är redo att skriva egna meningar, kan man formulera enkla meningar tillsammans i klassen, som skrivs på tavlan. Eleverna kan välja mellan dessa och skriva av på sitt eget papper. Eleverna kan också skriva av en av meningarna till varje ord, som de skrivit längst ner på grundsidorna.

Om ni har tid över, eller om vissa elever arbetar snabbare än andra, kommer den här uppgiften att ge lite extra stöd i snabb ordigenkänning. Här ska eleverna följa färgkoderna, hitta orden och färglägga bilden efter den. Längst ner på uppgiften skriver eleven vad bilden visar.

ANDRA MATERIAL MED HÖGFREKVENTA ORD

Det kan vara bra att komplettera med flera olika typer av aktiviteter för de högfrekventa orden. Här hittar du ett urval av uppgifter och aktiviteter som hjälper eleverna att automatisera de högfrekventa orden genom att läsa och skriva.

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Arbetsbok och uppgifter för att träna högfrekventa ord”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *