Aktivitetspaket talen 1-10

SEK 135

Digital Svensk

Materialet består av:

15 stationsaktiviteter att göra när man arbetar med talen 1-10

  • Upggifterna tränar talsymboler, antal, läsa, skriva, ordna och representera talen.
  • Detta genom spel, sorteringskort, dominokort, pussel, talmatta, planscher mm.
  • Instruktion med vägledning ingår också.

Beskrivning

 

Aktivitetspaket – talen 1-10

När man undervisar i ämnet i matematik är det viktigt med variation i aktiviteter och uppgifter. Eleverna lär sig lättare nya saker om de får träna på olika sätt. I detta aktivitetspaket arbetar man med siffror och igenkänning av nummer för talen upp till 10.

Att arbeta med siffrorna upp till 10 betyder att eleverna ska kunna:

räkna framåt och bakåt

koppla ihop siffror och symbol

skriva siffrorna korrekt

koppla ihop nummer och mängd

visa siffrorna och antalet på olika sätt

ordna siffrorna baserat på egenskaper

jämföra siffrorna

Många elever behöver också mängdträning för att lära sig. Då är det viktigt att vi gör det lustfyllt för eleverna att arbeta med samma ämne genom flera olika aktiviteter, så att motivationen bibehålls.

I dessa aktiviteter ser du att många av målen används i samma uppgift. Till exempel: genom att behöva arbeta med att koppla ihop siffror och mängd, kommer eleverna i den inledande fasen att använda räkning som en strategi och därmed också få övning i att räkna. När eleverna arbetar med problem där de jämför siffror kommer de i dessa aktiviteter att möta både nummersymboler och siffror som de måste jämföra och ordna. Med andra ord kommer många av målen att arbetas med parallellt i aktiviteterna.

Vad är ingår? I detta paket får du 15 aktiviteter där eleverna får träna på talen 1-10. Eleverna kan arbeta ensamma, i lärpar eller i grupp.

I instruktionen finns vägledning för hur kan använda materialet. Det förklarar vilken aktivitet som tränar vad, så som räkning, skriva tal, talsymboler, antal, representera tal, ordna tal mm. Uppgifterna går att variera så att alla elever arbetar på sin nivå med talen 1-10.

Mål från Lgr 11 matematik centralt innehåll årskurs 1-3

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Hur enkla mönster i talföljder och kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

Mål från Lgr11 förskoleklass centralt innehåll matematika resonemang och uttrycksformer-

Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem. Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal. Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Aktivitetspaket talen 1-10”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *