Logga in eller registrera dig med ett gratis konto här för att ladda ner eller shoppa!

Vägledd läsning och skrivning nivå 2

199 SEK

Digital Svensk

Här får du:

 • 10 upplägg till vägledd läsning och skrivning
 • 8 läs- och skrivaktiviteter till varje text
 • 10 småböcker
 • Uppgifter till läsförståelse till varje text
 • Lärarhandledning till alla aktiviteter

Beskrivning

Vad är “Vägledd läsning och skrivning Nivå 2”?

“Vägledd läsning och skrivning” är ett omfattande upplägg som kan användas i kombination på lärarlett stationsarbete, gemensam undervisning och som hemläxa. Upplägget främjar den tidiga läs- och skrivinlärningen och styrker automatiseringen av högfrekventa ord.

Aktivitet innan eleven börjar läsa – Prata om, diskutera och namnge

Eleverna börjar med en aktivitet innan de börjar läsa, där man pratar om bilden, sätter ord på det man ser, och gärna använder utforskande skrivning för att sätta namn på det man ser.

Skriva ord

Därefter arbetar eleverna med de ord de senare kommer stöta på i texten. Eleverna läser och matchar ord till bilder, och skriver ord till bilder. Här får man också träning i att skriva bokstäverna på rätt sätt med hjälp av linjerade rader. Orden som det jobbas med här är inte nödvändigtvis ljudenliga, och eleverna kommer därför ha behov av att arbeta med orden innan de möter dem i texten.

Text att läsa

I en vägledd grupp, läser man texten upptill 5 gånger. Vi läser både gemensamt, i kör, växlar med att läsa delar av texten, läser för varandra och individuellt för sig själv och högt för gruppen.

Vägledd skrivning – Meningsuppgifter

När eleverna har blivit bekanta med orden i texten, de högfrekventa orden och meningsstrukturen, går vi vidare med vägledd skrivning. Här ska eleverna själva skriva orden i meningar. Texten som eleverna skriver kan läsas for lärkompisen.

Uppgifter till läsförståelse

Läsförståelse tränas genom att eleverna svarar skriftligt på frågor runt texten. Här tränar vi att hämta information från både bilder och text.

Matcha ord och bilder

Ord- och bildkort som pusslas ihop för att arbeta med ordförråd och innehåll i texten.

Vägledd skrivning – skriva meningar

Vi fortsätter med skapande av text där eleverna nu skriver hela meningar och skapar ny text, med samma meningsstruktur som i den kända texten. Här aktiverar vi bakgrundskunskapen om temat och lär oss använda nya ord.

Utvidgad skrivning

Det följer också med en utvidgad skrivaktivitet som ger möjlighet för elever att återberätta texten, skriva lite om vad den handlar om, en gåta om ett av orden från texten, en liten historia eller liknande. Här anpassas aktiviteten efter elevens skrivnivå.

Mall till Minibok – kreativ skrivning

På slutet av arbetet med texten, får eleverna var sin mall till att skriva en minibok. Eleverna illustrerar och skriver var sin historia, tillhörande texten som de har arbetat med. Här kan man differensiera genom att några elever kan starta med att använda samma meningar och innehållet från texten, till att man kan byta ut innehållet och formulera och skriva sina egna meningar. Egenproducerade miniböcker är jättefina att ge eleverna i läsläxa för föräldrarna hemma!

Miniböcker

Till sist följer det med miniböcker, där den kända texten är uppdelad över flera sidor, med två meningar per sida, och illustrationer. Miniböckerna innehåller också frågor från den läsförståelseaktivitet de tidigare har arbetat med. Böckerna är fina att använda som hemläxa under och efter arbetet med upplägget. Samla alla miniböcker i en egen låda i klassrummet så att eleverna kan använda böckerna till individuell läsning när det är lässtund på skolan.

Vad består upplägget av?

 • historier med en sida + miniböcker
 • meningar med en rad
 • upprepande meningsstarter
 • engagerande och detaljerade bilder
 • texter om kända saker och ämnen uppgifter som styrker elevens läsning, skrivning, högfrekventa ord och ordförråd

”Vägledd läsning och skrivning nivå 2” inkluderar:

 • eget blad att läsa med 5 stjärnor för färgläggning vid upprepad läsning
 • aktivitet innan eleven börjar läsa
 • skrivpapper för övning på skrift
 • ordaktiviteter för att stötta upp ordförrådet
 • flera högfrekventa ord i varje text
 • pusselkort till innehållet i texten
 • frågeblad för arbete med läsförståelse
 • skrivpapper för arbete med vägledd skrivning
 • skrivpapper för arbete med utökad skrivuppgift knuten till varje text
 • minibok till kreativ skrivning
 • text att läsa i miniböcker

Nivå 2 Miniböcker:

 • Antal ord ca. 60-80
 • Två rader per sida
 • Upprepande språk
 • Högt innehåll av de vanligaste högfrekventa orden

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Vägledd läsning och skrivning nivå 2”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *