BEGREPPSPLANSCHER FÖR SKRIVUNDERVISNINGEN

60 SEK

Digital Svensk

Upplägget består av:

 • 48 begreppsplanscher i A5-format
 • förklaringar och illustrationer till olika texttyper

Beskrivning

STÄRK SKRIVUTVECKLINGEN MED BEGREPPSPLANSCHER

Dessa 48 utvalda begreppsplanscher är grundläggande för att utveckla elevernas förståelse av centrala begrepp inom textskapande på lågstadiet. Varje begreppsplansch är utformad för att förklara och illustrera viktiga begrepp på ett enkelt och engagerande sätt. Från att introducera koncept som “huvudidé” och “inledning” till att utforska mer avancerade idéer som “moral” och “besjälning”, ger dessa planscher en solid grund för elevernas skrivutveckling inom många olika texttyper.

VARFÖR ANVÄNDA BEGREPPSPLANSCHER I SKRIVUNDERVISNINGEN?

Att använda begreppsplanscher i undervisningen har en rad fördelar. För det första ger det eleverna en tydlig och klar förklaring av nyckelbegrepp, vilket bidrar till att minska missförstånd och ökar elevernas trygghet i att använda dessa begrepp i sin egen skrivning. Vidare främjar begreppsplanscherna också en djupare förståelse av textkapandeprocessen genom att hjälpa eleverna att se samband mellan olika begrepp.

Begreppsplanscher för skrivundervisning är inte bara ett användbart verktyg för att stärka elevernas skrivfärdigheter, de bidrar också till att utveckla generell språkförståelse och läsförståelse. Med dessa begreppsplanscher kan du som lärare enkelt integrera begreppsinlärning i din undervisning!

Begrepp som ingår i detta paket:

 • åskikt
 • tema
 • exempel
 • jämförelse
 • inledning
 • mittdel
 • avslutning
 • fakta
 • karaktärer
 • miljö
 • handling
 • författare
 • huvudidé
 • detaljer
 • titel
 • marginal
 • stycken
 • sammanfattning
 • beskrivning
 • dialog
 • metafor
 • vändpunkt
 • spänningstopp
 • underskrift
 • pratbubbla
 • tankebubbla
 • punktlista
 • motsatser
 • upprepning
 • rubrik
 • huvudperson
 • problem
 • tillvägagångssätt
 • hypotes
 • resultat
 • rollfigur
 • replik
 • ingress
 • brödtext
 • illustration
 • fotografi
 • argument
 • moral
 • besjälning
 • personifiering
 • målgrupp
 • påstående
 • källor

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”BEGREPPSPLANSCHER FÖR SKRIVUNDERVISNINGEN”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *