AKTIVITETSKORT TILL TRÄNING AV ORDFÖRRÅD

65 SEK

Digital Svensk

Upplägget består av:

  • 32 uppgiftskort med olika temaord:
  • bondgårdsdjur, mat, klädesplagg, frukt, länder, djur på zoo, grönsaker, väderord, möbler, sagoord, skolsaker, idrotter, kroppsdelar, insekter, ansiktsdelar, yrken, byggnader, saker i naturen, saker i köket, saker i kylskåpet, familjemedlemmar, djur som lever i vatten, fordon, känslor, verb, substantiv, adjektiv, prepositioner, färger, månader, tal och hobbys

Beskrivning

ÖVA PÅ SVENSKA ORD PÅ ETT ROLIGT OCH ENGAGERANDE SÄTT

Ge mig 5 är en perfekt startaktivitet för elever med svenska som andraspråk, för att utveckla ordförrådet på svenska inom olika teman. Aktiviteten passar bra till både skriftlig och muntlig aktivitet i helklass eller i mindre grupper.

ANVÄNDNING AV GE MIG 5

Aktiviteten kan användas i helklass där varje elev får var sitt uppgiftskort. När aktiviteten börjar, ska eleverna gå ihop två och två, där en börjar med att säga “Ge mig 5 (exempelvis) sorters frukter”. Den andra eleven svarar. Varje ord räknas med fingrarna och efter fem svar har man då fem fingrar uppe och eleverna gör “High 5”. Om eleven inte kan komma på 5 olika saker, kan eleven med uppgiftskortet läsa från sin kort. Därefter är det den andra elevens tur att fråga om uppgiften på sitt kort. När de har frågat varandra, byter de kort och hittar en ny partner i klassen.

Man kan också använda det som en lärarstyrd aktivitet där läraren drar uppgiftskort och frågar eleverna. Välj om klassen ska räkna upp handen och svara muntligt eller om de ska skriva ner orden. Man kan också dela in klassen i lag eller grupper där de skriver ner 5 svar. Här kan man köra tävling där lagen eller grupperna får 1 poäng per riktigt svar och 2 poäng om det är ett ord som ingen av de andra lagen/grupperna har. Detta gör att eleverna måste försöka tänka ut ord som inte är så vanliga.

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”AKTIVITETSKORT TILL TRÄNING AV ORDFÖRRÅD”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *