Logga in eller registrera dig med ett gratis konto här för att ladda ner eller shoppa!

MAGISKA KVADRATER – HUVUDRÄKNING OCH TALMÖNSTER

45 SEK

Digital Svensk

Upplägget består av:

  • 16 magiska rutor 3×3
  • 16 magiska rutor 4×4
  • vägledning
  • facit

Beskrivning

Vad är magiska kvadrater?

Pusslen med magiska kvadrater går tillbaka 4000 år till det gamla Kina. Det har använts på många sätt under åren. Magiska kvadratiska uppgifter är fyrkanter, uppdelade i ett rutnät i olika storlekar. Den vanligaste storlekarna är 3 x 3 och 4 x 4 rutor. Det betyder att det finns tre eller fyra rutor i varje rad och 3 eller 4 rutor i varje kolumn.

Dessa kvadraterna är ”magiska” eftersom när siffrorna i varje rad, kolumn och diagonal adderas, motsvarar de alla samma summa, och inget tal är lika. Summan kallar vi för det «magiska talet». Ta da!

Vilka färdigheter tränar magiske kvadrater?

Att arbeta med magiska kvadrater bygger på mentala matematiska färdigheter. Eleverna måste se till att varje rad, kolumn och diagonal motsvarar samma summa. Magiska rutor löses med hjälp av huvudräkning och olika additions- och subtraktionsstrategier. Du kan också ta eleverna vidare genom att låta dem utforska talmönstren i de magiska rutorna.

Hur arbetar man med magiska kvadrater?

De magiska kvadraterna lamineras och klipps ut. Eleverna använder whiteboardpennor för att skriva sina tal. Magiska rutor kan användas som en egen räkneaktivitet för träning i huvudräkning och addition och subtraktion inom givet talområde. Magiska kvadrat är också en bra uppgift för eleverna att utforska talmönster. Använd sedan tre 3 x 3 kvadrat med olika «magiska tal». Be eleverna att se om de kan hitta en koppling mellan det «magiska talet» och talet i mitten av den magiska rutan. Eleverna kommer att upptäcka att vi hittar det «magiska talet» genom att multiplicera talet i mitten med 3 (3n). Därefter kommer man att kunna upptäcka att det finns mönster i diagonalerna, och i raden och kolumnen med det magiska talet i mitten.

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”MAGISKA KVADRATER – HUVUDRÄKNING OCH TALMÖNSTER”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *