Logga in eller registrera dig med ett gratis konto här för att ladda ner eller shoppa!

Uppgifter för att träna läsförståelse

80 SEK

Digital Svensk
Materialet består av:
  • 15 arbetsblad för att träna läsförståelse

Beskrivning

VAD ÄR LÄSFÖSTSTÅELSE I DEN TIDIGA LÄSTRÄNINGEN?

Läsförståelse är förmågan att bearbeta text, förstå dess innebörd och att integrera med det som läsaren redan vet. Några av de grundläggande färdigheter som krävs för effektiv läsförståelse i tidig läsundervisning är förmågan att:
  • känna till betydelsen av ord
  • förstå betydelsen av ett ord utifrån ett sammanhang
  • kunna svara på frågor om innehållet i texten
  • dra slutsatser av innehållet i texten

VAD TRÄNAR ELEVERNA I DETTA UPPLÄGG?

Arbetsbladen består av 15 olika uppgifter, där eleverna får olika uppgifter att lösa. Eleverna ska läsa ord och meningar och bedöma innebörd och innehåll för att lösa uppgifterna. Här är det viktigt att eleverna läser noggrant, värderar meningar och innehåll mot varandra och arbetar med förståelse utifrån det sammanhang som texten förekommer i.

HUR MAN ANVÄNDER ARBETSBLADEN MED LÄSFÖSTSTÅELSE

Uppgiftsbladen kan användas som ett separat övningshäfte för stationsarbete, eller som individuella uppgifter till läxläsning. Uppdragsbladen kan även lamineras och tas med när man har lektioner ute.

LÄRANDEMÅL LGR 22

CENTRALT INNEHÅLL åk 1-3 – Läsa och skriva

Gemensam och enskild läsning. Sambandet mellan ljud och bokstav. Strategier för att avkoda, förstå och tolka ord, begrepp och texter.

BEDÖMNINGSKRITERIER

ÅK 1

Eleven läser meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt. Eleven återger och kommenterar någon del av innehållet och visar begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor uppmärksammar eleven när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.

Åk 3

Eleven läser bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kommenterar och återger delar av innehållet och visar grundläggande läsförståelse.

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Uppgifter för att träna läsförståelse”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *